Leksehjelp

Leksehjelpen skal gi elevene hjelp med skolearbeidet, og regnes ikke som en del av opplæringen. Det er frivillig om man vil delta, men kommunen plikter å tilby leksehjelp. Kommunen skal sørge for at elevene i leksehjelpen har et forsvarlig tilsyn og at det psykososiale miljøet er godt.

Formålet med leksehjelpen er å gi elevene opplevelsen av å mestre skolearbeidet og å utjevne sosiale forskjeller.

  • Det skal tilbys totalt 8 timer leksehjelp per uke. 
  • Hvert årstrinn skal minimum ha én time leksehjelp per uke
  • Tilbudet kan ikke avgrenses til elever som har ekstra behov for opplæring
  • Det er ikke noe krav om at leksehjelperne skal ha pedagogisk kompetanse
  • Elevgruppen skal ikke være større enn at den enkelte eleven blir fulgt opp individuelt

 

Hvem har rett til leksehjelp?

ABUS: Elever i 3.-10.trinn

Søk om leksehjelp på ABUS

TBUS: Elever i 3.-10.trinn

Søk om leksehjelp på TBUS

 

Tidspunkt for leksehjelp

 

Åpningstider leksehjelp
Abus Tbus
3.-4. trinn: Tirsdag klokka 13.30-14.30 3.-4. trinn: Tirsdag klokka 13.35-14.30
5.-10. trinn: Tirsdag klokka 14.30-15.30 5. -10. trinn: Tirsdag klokka 14.30-15.15