Priser SFO

Her finner du priser for SFO:

Skolefritidsordning
Skolefritidsordning - Hel eller delt plass Pris
Helplass (over 17 timer per uke) 2500
Halvplass (til og med 17 timer per uke) 1750
Dagsats 360
Timesats 145
Kostpenger for helplass, per måned 230
Kostpenger for halvplass, per måned 170
Kostpenger for dagsats 65
Sommer-SFO per uke (inkludert kost) 1000
Søskenmoderasjon SFO: 30% rabatt for barn to, og 50% for barn tre.
Moderasjonsordningen for familier med lav inntekt (Etter søknad): Ingen skal betale mer enn 6 % av husholdningens samlede person- og kapitalinntekt for en plass i SFO. Husholdninger med samlet årsinntekt på mindre enn 416.667 kroner, har rett på redusert pris

​Fra 01.08.22 er det innført gratis SFO 12 timer i uka for elever på 1. trinn. 
Dette gir et fratrekk på kr 1200 på hel- og halvplass SFO. 

Elever som kun har gratistilbudet på 12 timer i uka betaler 120 kr i kostpenger.