Om skolefritidsordningen

Det er tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid og på skolenes fridager. Tilbudet gjelder for elever på 1.- 4. trinn og for elever med særskilte behov på 1.- 7. trinn.

Barna skal gis tilsyn og omsorg og gis mulighet til å utnytte sin fritid til allsidig lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Dette skal skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem og i overensstemmelse med skolens formål, slik den kommer til uttrykk i Opplæringslovens §1

 

Skyss for funksjonshemmede til og fra SFO

Elever med funksjonshemming har rett til skyss til og fra SFO. Elever med slik skyssrett må søke om dette før de får vedtak om skyssordning, slik at skyssen kan iverksettes.

Søk om skyss mellom hjem og SFO

Kontaktinformasjon

Mille Aarvåg
Rektor Aure barne- og ungdomsskole
E-post
Telefon 480 74 603
Gunn Sjøli Dromnes
Rektor, Tustna barne- og ungdomsskole
E-post
Telefon 977 38 300

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure