Innføring av bokmål som målform ved Aure barne- og ungdomsskole

Kommunestyret vedtok i sak 40/21 å endre målform ved Aure barne- og ungdomsskole fra nynorsk til bokmål fra skoleåret 2022/23.
Formannskapet vedtok i sak 47/21 at dette skulle gjelde for alle trinn ved skolen.

Fristen til å fremme krav om egne målformsgrupper, slik opplæringslova § 2-5 gir rett til etter visse kriterier, ble satt til 1.mars hvert år.