Logopedtjenesten

Logopeden gir tilbud til barn og elever i barnehager og skoler. 
Logopeden gir også hjelp til voksne hvor det foreligger en sakkyndig vurdering fra PPT.

Hvilke vansker kan logopeden gi hjelp til?

  • Språkvansker
  • Uttalevansker
  • Taleflyt - stamming
  • Stemmevansker
  • Ervervede språk- og talevansker
  • Afasi

Kontaktinformasjon

Ingrid Berntsen Aas
Logoped
E-post
Telefon 91 15 27 92

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure