Søknad om permisjon fra undervisning

Elever kan få permisjon fra grunnskoleopplæringen i inntil to uker. Skolen vil vurdere om det er forsvarlig å gi permisjon. Det er ikke tillatt å gi permisjon utover to uker om gangen.

Ved søknad om permisjon fra undervisning  inntil 1 dag  skal søknaden  godkjennes av kontaktlærer. Skriv søknad i meldebok.

Elever som hører til at trossamfunn utenfor den norske kirke har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager. Foreldrene må sørge for nødvendig undervisning i permisjonstiden slik at eleven kan følge med i den vanlig undervisningen når hun eller han er tilbake.

Saksbehandling

Rektor ved den enkelte skole behandler søknaden.

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Du kan klage via elektronisk skjema;

Skjema klage

Kontaktinformasjon

Mille Aarvåg
Rektor Aure barne- og ungdomsskole
E-post
Telefon 480 74 603
Åsta Andreassen
Lærar
E-post
Telefon 911 60 482
Gunn Sjøli Dromnes
Rektor Nordlandet skole
E-post
Telefon 977 38 300
Line Solbak
Undervisningsinspektør Tustna barne- og ungdomsskole
E-post
Telefon 976 86 694

Adresse

Postadresse  

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure