Mobbeombudet

Mobbeombudet er en ombudstjeneste som skal sikre at barn og unge i Møre og Romsdal får en trygg og god hverdag i barnehagen og på skolen. 

 

 

Hva gjør et mobbeombud?

Mobbeombudet kan svare på spørsmål, gi støtte og veiledning til barn, elever og foreldre som står i vanskelige situasjoner. 

I tillegg jobber mobbeombudet med forebygging og bidrar gjerne med kurs og foredrag på ulike områder. 

Alle kan ta kontakt med mobbeombudet. Mobbeombudet har taushetsplikt. 

 

Hvordan komme i kontakt med mobbeombudet? 

Tlf. 712 80 433/ 911 40 259
E-post: mobbeombodet@mrfylke.no 

 Du kan følge mobbeombudet på Facebook:

På fylkeskommunens nettside finner du mer informasjon om mobbeombudet