Ansattoversikt


Plan, bygg og eiendom

Ansatte i avdelingen Plan, bygg og eiendom
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Arealplanlegger 913 09 519
Byggesaksbehandler 913 09 438
Byggesaksbehandler 913 08 321
Saksbehandler deling, skog, miljø og vilt 465 25 889
Avd.ing. kart/GIS/oppmåling 913 10 167