Ansattoversikt


Plan, bygg og eiendom

Ansatte i avdelingen Plan, bygg og eiendom
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Arealplanlegger 913 09 519
Saksbehandler landbruk, vilt og miljø 465 25 889
Avd.ing. kart/GIS/oppmåling 913 10 167
Leder plan- og byggesak 913 07 620