Ansattoversikt


Plan, bygg og eiendom

Ansatte i avdelingen Plan, bygg og eiendom
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Arealplanlegger 71 64 74 52
Byggesaksbehandler 71 64 74 49
Byggesaksbehandler 71 64 74 43 916 44 374
Avd.ing. kart/GIS/oppmåling 71 64 74 55
Saksbehandler deling, skog, miljø og vilt 71 64 74 39