Feil i kart

Her finner du informasjon hvordan du går fram for å få rettet feil i kart (stedsnavn og lignende) og eiendomsgrenser for din eiendom.

Feil på eiendomsgrenser?

Ved å gå inn på eByggweb kan du sjekke eiendomsgrensene for din eiendom. Du kan søke på gnr/bnr eller eiendommens adresse.

Slik bruker du eByggweb - her kommer det veiledning!

Vær oppmerksom på at ikke alle eiendommer i kommunen er målt nøyaktig ved kartforretning eller oppmålingsforretning. I landkommuner som tidligere Frei og Bremsnes kommune var det ikke måleplikt før 1980, og da skjedde fradelingen ved skylddelingsforretning som ikke var en kommunal oppgave.

Skylddelingen hadde opprinnelig betydning for skattlegging av eiendom, men i en skylddeling skulle grensene beskrives. I beskrivelsen inngikk, spesielt for mindre eiendommer (tomter) en angivelse av grenselengden i meter. Før meter ble innført ble alen brukt. Dette var ikke en oppmåling etter dagens terminologi, men angitte avstander kan i dag være nyttig for å finne gamle grensemerker, og til rekonstruksjon nå gamle merker er borte. Finnes gamle merker, er det merkene som gjelder, og ikke angitt avstand mellom de.

Når en eiendom ikke er oppmålt og kun skylddelt, er det grunneieren(e) sitt ansvar å påvise sine grenser.
 

  • Før 1980 er betegnelsen som ble brukt for fradeling av tomter – skylddelingsforretning
  • Fra 1980 t.o.m 2009 er betegnelsen - kartforretning
  • Fra 01.01.2010 er betegnelsen - oppmålingsforretning


Ta kontakt med kommunen for en gjennomgang av grensene for din eiendom. For retting av feil i matrikkelopplys

Kontaktinformasjon

Egon Haugslett
Avd.ing. kart/GIS/oppmåling
E-post
Telefon 913 10 167

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure