Påkjørsel av vilt

Når ulykken er ute, og hjortevilt blir påkjørt, skal det meldes fra til politiet.

NB! Hvis noen skal være så uheldig å kjøre på et hjortevilt og det springer til skogs, er det meget viktig at stedet blir nøyaktig merket slik at det kan startes ettersøk med hund fra riktig utgangspunkt.

Kontaktinformasjon

Politivakta
Telefon 02800

Ved påkjørsel av vilt skal du ringe politivakta.