Påkjørsel av vilt

Når ulykken er ute, og hjortevilt blir påkjørt, skal det meldes fra til politiet. 

Ring politivakta på 02800.

NB! Hvis noen skal være så uheldig å kjøre på et hjortevilt og det springer til skogs, er det meget viktig at stedet blir nøyaktig merket slik at det kan startes ettersøk med hund fra riktig utgangspunkt.

 

10 tips for å unngå påkjørsel av vilt

 

 • Hjortevilt kan samle seg i flokker om vinteren. Ser du ett dyr, brems ned og vær oppmerksom på at det kan komme flere.
 • Viltet er generelt mer på vandring i skumringstimene morgen og ettermiddag, og mer på natten enn på dagen.
 • Vær forberedt på at dyret kan begynne å løpe foran bilen, spesielt ved høye brøytekanter. Senk farten og ikke stress dyret unødig (men pass på trafikk bak deg).
 • Sveip med blikket slik at du får med deg eventuelle bevegelser i veikanten og refleksjon fra dyreøyne.
 • Vær oppmerksom – la GPS og mobiltelefon hvile mens du kjører.
 • Sørg for riktig justerte lys på bilen og ikke vær en enøyd banditt.
 • Forsøk å varsle andre biler dersom du observerer dyr i eller langs veien.
 • Dersom sammenstøt synes uunngåelig – sikt bak dyret og brems ned så mye du kan.
 • Om du kjører på et dyr som blir skadet, er det viktig å kontakte politiet. De vil igjen ta kontakt med kommunen eller den lokale viltnemnden som har ansvaret for søk og avlivning av skadde dyr. Husk å merke påkjørselsstedet tydelig, f.eks med viltbånd eller plastpose på et tre langs veien!
 • Hold avstand til bilen foran.
Hva gjør du når ulykken er ute?
 • Få oversikt over eventuelle skadede personer og gi førstehjelp/kontakt 113 dersom akutt hjelp er nødvendig.
 • Ring Politiet på 02800 og meld fra om påkjørselen.
 • Merk påkjørselssted – dette for å kunne spore skadede dyr.
 • Følg aldri etter et skadet dyr selv. Det kan både være farlig og vanskeliggjør ettersøkshundens arbeid.

 

Flere råd, informasjon om dine plikter og annet aktuelt om hjortevilt og trafikk finner du på hjortevilt.no