Betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt

Du kan søke om å få betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt. Det skal foreligge særlige grunner.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal ilegges eiendommer i kommunen. Aure kommune har vedtatt at det skal være eiendomsskatt for verker og bruk.

Avgjørelsen om betalingsutsettelse fattes av skatteoppkreveren

Kontaktinformasjon

Siv Anete Linvåg
Saksbehandler økonomi/ eiendomsskatt
E-post
Telefon 913 05 957

Åpningstider

Rådhuset er åpent tirsdag, onsdag og fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Mandag og torsdag: Stengt.

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure