Betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt

Du kan søke om å få betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt. Det skal foreligge særlige grunner.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal ilegges eiendommer i kommunen. Aure kommune har vedtatt at det skal være eiendomsskatt for verker og bruk.

Avgjørelsen om betalingsutsettelse fattes av skatteoppkreveren