Næringsutviklingsfond

Aure kommune har et næringsutviklingsfond som det er mulig å søke midler på

Næringsutviklingsfondet er et fond som ble oppretta etter at Strategisk næringsplan ble vedtatt, og skal brukes til å fremme næringsutvikling i kommunen.

Bruken av fondet vurderes i lys av prioriterte satsingsområder i Strategisk næringsplan.

Det blir lagt vekt på søknader og tiltak som er retta opp mot næringsutvikling, og som har potensiale for etablering av arbeidsplasser.

Søknader inn til fondet kan legges fram gjennom hele året.

Retningslinjer

Klage

Vedtak i Næringsutviklingsfondet kan påklages. Klagen skal være skriftlig, og sendes Aure kommune (postmottak@aure.kommune.no) innen tre uker etter at vedtaket er gjort kjent.

 

Tidligere hadde vi et eget kommunalt næringsfond. En ordning som opphørte etter at midler fra fylkeskommunen stoppa opp.

 

 

Har du spørsmål?

Spørsmål kan rettes til rådgiver landbruk og næring, eller næringssjef. (se kontaktinfo)

Kontaktinformasjon

Kari Ingeborg Hårstad
Rådgiver landbruk og næring
E-post
Telefon 71 64 74 40
Ivar Torset
Kultur- og Næringssjef
E-post
Mobil 979 67 260

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Postadresse  

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure