Næringsfond

Aure kommune har to næringsfond som det er mulig å søke midler på:

  1. Kommunalt næringsfond
  2. Næringsutviklingsfondet

Mer informasjon om næringsfond finner du her:

Næringsfond

Kommunalt næringsfond

Kommunalt næringsfond

Er et fond som får tilført statlige midler via fylket. Utbetalinger fra fondet skjer så lenge det er penger på fondet.

Søknadsfristen er fire ganger per år

  • 15. februar
  • 15. april
  • 15. august
  • 15. oktober

Hvem kan søke om tilskudd fra næringsfondet

Hovedmålet med midlene er innovasjon og næringsutvikling. Søknader til næringsfondet har ingen øvre beløpsgrense i forhold til hva det søkes til, men øvre grense for maksimalt tilskudd er 150.000 kroner.

Det kan som en hovedregel tildeles inntil 50% av godkjent kostnad. Tilskuddet skal ha utløsende effekt. Det vil si at tilskuddet skal være nødvendig før søker satser.

Hvordan søker du?

Søknad sendes elektronisk via  regionalforvaltning.no

 

Retningslinjer

Klage

Ved misnøye på vedtak er det anledning til å klage. Klagefristen er tre uker fra mottatt vedtak. Klage sendes inn via elektronisk skjema.

Ønsker du skjema i papirversjon for å fylle ut og sende inn på vanlig måte kan du skrive ut etter å ha kommet inn på det elektroniske skjemaet ved å velge skriverikon oppe til høyre. Skjema sendes da  til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure. Du kan også få skjema utlevert på servicekontoret.

Næringsutviklingssfondet

Næringsutviklingsfondet er et fond som ble oppretta etter at Strategisk næringsplan ble vedtatt, og skal brukes til å fremme næringsutvikling i kommunen.

Bruken av fondet vurderes i lys av prioriterte satsingsområder i Strategisk næringsplan.

Det blir lagt vekt på søknader og tiltak som er retta opp mot næringsutvikling, og som har potensiale for etablering av arbeidsplasser.

Søknader inn til fondet kan legges fram gjennom hele året.

 

Retningslinjer

Klage

Vedtak i Næringsutviklingsfondet kan påklages. Klagen skal være skriftlig, og sendes Aure kommune (postmottak@aure.kommune.no) innen tre uker etter at vedtaket er gjort kjent.

 

 

Har du spørsmål?

Spørsmål når det gjelder begge fond kan du rette til rådgiver landbruk og næring, eller næringssjef. (Se kontaktinfo)

Kontaktinformasjon

Kari Ingeborg Hårstad
Rådgiver landbruk og næring
E-post
Telefon 71 64 74 40
Ivar Torset
Næringssjef
E-post
Mobil 979 67 260

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure