Starte egen bedrift?

I Aure kan du få hjelp, støtte og rådgivning gjennom hoppid.no.

 

 

Hva er hoppid.no?

hoppid.no er et program for entreprenørskap som Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge står bak.
Hovedmålet er flere og bedre etableringer, derfor satses det bredt for å øke tilfang og mangfold og samtidig ivareta kvalitet og vekst.

 

Entrepenørskapsprogram

Gjennom entreprenørskapsprogrammet hoppid.no ønsker partene å prioritere både bredde og kvalitet, derfor består hoppid.no av hele fem delprosjekt:

id="tekst" style="clear:both;">

 

Hva er Hoppid.no-kontorets oppgaver?

Hoppid.no-kontoret skal ha fokus på gründerens behov. Det skal  veilede, koble deg til rett kompetanse, være kontakt underveis i etableringsløpet, tilrettelegge for mobilisering og oppfølging samt behandle søknader om økonomisk støtte i utredningsfasen.

 

Saksbehandling

Midlene i denne potten er sponset av Sparebanken Møre/ Innovasjon Norge. Etter svært kort behandlingstid, men etter fastsatte kriterier, skal midlene kunne tildeles enkeltpersoner med forretningsideer, i den aller tidligste fasen av etableringen.
 

Fordeler for deg som etablerer

I tillegg får du som er fersk etablerer (eller bedriften) i sitt 2.-5. leveår tilgang på opplæring gjennom hoppid.no. Det skjer  via rimelige og aktuelle kurs, lokale møter med Innovasjon Norge og et webbasert, gratis gründerverktøy til daglig drift av ditt firma.

Kontaktinformasjon

Tove Maridal Monsø
Rådgiver næring og kultur
E-post
Telefon 71 64 74 75

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure