Veterinærtjenesten

Aure og Smøla kommune samarbeider om veterinærtjenesten, hvor Aure og Smøla er et felles veterinærvaktdistrikt.

Hvem er veterinærer i Aure?

I Aure er det to veterinærer som har daglig praksis: Odd Jorulv Skjølberg og Tore Solenes.

Begge deltar i veterinærvakten.

Hvilke dyr inngår i veterinærtjenesten?

Tjenesten omfatter først og fremst storfe, småfe og svin, men de tar også en del oppdrag når det gjelder smådyr.

Kontakte veterinær?

Primært er det vakttelefonen som skal brukes uansett type henvendelse - 71648400 -. Det gjelder timeavtaler, akutte situasjoner og lignende.

Dersom det skal være nødvendig kan veterinærene kontaktes på privat mobil.
- Tore Solenes - 95779679
- Odd Jorulv SKjølberg - 98247909

 

Kontaktinformasjon

Veterinærtjenesten
Vakttelefon
Telefon 71 64 84 00
Kari Ingeborg Hårstad
Rådgiver landbruk og næring
E-post
Telefon 913 07 620

Åpningstider

Kontortid alle dager 08:00-09:30