Veterinærtjenesten

Kommunene Aure og Smøla utgjør et felles vaktdistrikt.

 

 

Hvem er veterinærer i Aure?

I Aure  har to veterinærer daglig praksis: Odd Jorulv Skjølberg og Tore Solenes.

Begge deltar i veterinærvakten.

 

Hvilke dyr inngår i veterinærtjenesten?

Tjenesten omfatter først og fremst storfe, småfe og svin, men tar også en del oppdrag når det gjelder smådyr.

 

Kontaktinformasjon

Veterinærtjenesten
Vakttelefon
Telefon 71 64 84 00
Kari Ingeborg Hårstad
Rådgiver landbruk og næring
E-post
Telefon 71 64 74 40

Åpningstider

Kontortid alle dager 08:00-09:30