Spredning av husdyrgjødsel

 

Når er det lov å spre husdyrgjødsel?

Gjødselforskriften fastslår at det kun er lov å spre husdyrgjødsel uten nedmolding fram til 1. september.

Kan fristen forlenges?

Hvis det er klimatiske forhold til det, kan kommunen i forskrift eller ved enkeltvedtak fastsette at det er anledning å spre fram til 1. oktober. I Aure kommune er det fattet slik vedtak.

Bruk av gjødselvarer skal i henhold til forskriften inngå i gjødslingsplan jfr. forskrift om gjødselplanlegging. Det er ikke anledning til å spre gjødselvarer på snødekt eller frossen mark.  

Forskrift om spredning av husdyrgjødsel (PDF, 57 kB)

Kontaktinformasjon

Kari Ingeborg Hårstad
Rådgiver landbruk og næring
E-post
Telefon 71 64 74 40

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure