Tiltak i beiteområder

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene. 

Her kan du søke om tilskudd til tiltak i beiteområder 

Søknadsfrist er 15.mars. 

Retningslinjer

Retningslinjer for tilskudd til tiltak i beiteområder for Aure kommune 2020-2023 (PDF, 326 kB)

 

Saksbehandling

Kommunen avgjør søknaden om tilskudd og prioriterer søknader som er i tråd med kommunens retningslinjer. Har du fått innvilget tilskudd, utbetales det etter skriftlig anmodning fra deg og når tiltaket har fått godkjent sluttregnskapet. Du kan få utbetalt forskudd på bakgrunn av godkjent dokumentasjon etterhvert som deler av tiltaket er utført. 

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig etter søknadsfrist.

Mer informasjon

Utfyllende informasjon om ordningen finner du på Landbruksdirektoratets nettside