Tilskudd til utsiktsrydding i kulturlandskapet

Formålet med tilskudd til utsiktsrydding i landbruket sitt kulturlandskap er å bidra til utsikt og fremme verdier knyttet til landbrukets kulturlandskap. Det er videre et formål at rydningsvirke skal brukes til bioenergiformål

Hvem får tilskudd?

Tilskudd kan gis til foretak som er registrert i Enhetsregisteret, og som rydder vegetasjon for å gi bedre utsikt fra ferdselsårer, vegkanter og veg-nære utsiktspunkt.

Dersom søkeren ikke er grunneier eller rettighetshaver, må det foreligge skriftlig tillatelse fra disse.

 

Hvilke områder kan bli ryddet?

Områda som blir ryddet, skal være av verdifull karakter sett fra landbruket og reiselivsnæringen sin side.

Rydningsvirket skal brukes  til bioenergiformål, når det er mulig.

 

Hvordan søker du?

Øverst på siden finner du link til skjema på Landbruksdirektoratets sider.

Kontaktinformasjon

Kari Ingeborg Hårstad
Rådgiver landbruk og næring
E-post
Telefon 71 64 74 40

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure