Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Hvem kan søke om tilskudd

Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet, kan søke om tilskudd til drenering. Det kan også gis tilskudd til eier av jordbruksareal som leies ut. For planerte arealer kan det i tillegg gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet. 

Les mer om tilskuddet og dreneringstiltakene 

 

Hvordan søker du?

Bruk søknadsskjemaet øverst på siden.

Søknaden sendes til Aure kommune per e-post eller per brev.

Med søknaden må det leveres Plan for drenering med kart, og med beskrivelse av tiltaket, samt Miljøvurdering av tiltaket. Skjema finner du øverst på siden.

 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. april. Etter fristen behandles søknadene fortløpende så lenge det er penger igjen.

Kontaktinformasjon

Kari Ingeborg Hårstad
Rådgiver landbruk og næring
E-post
Telefon 71 64 74 40

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure