Leie av jord

Det skal sendes kopi av inngåtte jordleieavtaler til kommunen. Dette gjelder for alt areal på over 5 dekar.

 

Mal jordleieavtale (PDF, 87 kB) (PDF, 87 kB)

Jordloven § 8 fastslår at avtalen må ha en varighet på minst 10 år om gangen, den må være skriftlig og føre til driftsmessig gode løsninger. Det er dessuten uttrykkelig slått fast at eieren ikke skal ha adgang til å si opp leieavtalen i 10-årsperioden. Avtalen kan imidlertid heves ved mislighold. Lengre leietid enn 10 år betinger konsesjonsbehandling etter konsesjonsloven samt delingssamtykke etter jordloven § 12.

Kontaktinformasjon

Kari Ingeborg Hårstad
Rådgiver landbruk
E-post
Telefon 71 64 74 40

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure