Hvordan blir du medlem av ungdomsklubben?

Innmelding skjer på starten av året og varer i ett år.  Hvis det av grunner blir ønske om utmelding av klubben, meldes dette elektronisk. Se link til elektronisk skjema øverst på siden.

En eventuell innmelding vil igjen først være mulig i januar eller ved neste skolestart.

Før innmelding, les vedtektene for klubbene: