Aure ungdomsklubb

I dag drives ungdomsklubben av kommunen i samarbeid med medlemmene og deres foreldre. I Aure kommune har vi en ungdomsklubb med to avdelinger.  Fråskægge ungdomsklubb som holder til i Aure Arena og Laban ungdomsklubb som holder til på Leira i Honky Tonk sine lokale bak COOP butikken på Tustna. Disse går under fellesnevnelsen Aure ungdomsklubb.

 

Ungdomsklubben er et lavterskeltilbud der ungdommene legger føringer for innholdet i størst mulig grad etter gitte rammer.

Ungdomsklubbenes verdier – hva står vi for

  • Ungdomsklubben skal være et sted der en føler seg trygg
  • Vi skal være inkluderende og støttende
  • Vi skal være forståelsesfulle og lojale
  • Vi skal vise respekt og legge til rette for et godt miljø
  • Klubben skal være et sted der ungdom føler tilhørighet uten at det stilles krav om å delta på aktiviteter

Regler

  • Klubben aksepterer ikke rus, mobbing, vold eller kriminalitet
  • Bruk av rusmidler og snusing inne på klubben fører til bortvisning fra klubben i en periode
  • Alle skal vise hverandre respekt uansett etnisitet, politiske holdninger, seksuell legning, religion og vise normal folkeskikk

Klubbene er avhengig av nok medlemmer for å dekke opp vaktbehovet i klubben.  Foreldre/foresatte er ansvarlig for å stå som vakt minst 1 til 2 ganger pr klubb-år.  Skal ungdomsklubben beholde åpne, så er vi avhengig av flere medlemmer = flere foreldrevakter. Ungdommer som følger vaktene stiller også opp som vakt og tar ansvar. 

Vi er også interessert til å komme i kontakt med voksne som vil være med som medhjelpere i klubben som ikke er vakt, som har spesielle kunnskaper i ett felt eller hva dere har lyst til å gjøre sammen med ungdommene. Både dere som har ungdommer i klubben og andre med interesse for ungdomsarbeid er hjertelig velkomne til å bli med på laget. Dette er en fin måtte for å støtte ungdommen i kommunen vår og å vise interesse!

Vil du stille som frivillig eller vil vite mer om klubben, ta kontakt med ungdomsklubbleder Rita Heiderose Skogsholm.

 

Når er ungdomsklubben åpen?

Klubbåret følger tilnærmet skoleåret. Det vil si at det er stengt ved skolefri. I tillegg er det noen klubbkvelder som utgår på grunn av andre arrangement i ungdomsklubbregi eller på grunn av mangel på vakter.

Fråskægge ungdomsklubb i Aure Arena har åpent torsdager i partallsukene  fra kl. 14.30 – kl. 20.00. Aldersgrense fra 7. klasse – 18 år.

Ungdomsklubbleder tar vaktene fra kl. 14.30 til kl. 16.00 eller til kl. 16.30. Foreldre/foresatte tar vaktene fra den tiden til kl. 20.00.  Tilsynsvakt kommer i tillegg til Aure Arena fra kl. 17.15

Det er ingen medlemskontingent og det koster ingenting å komme inn!

Laban ungdomsklubb er åpen fredager fra kl. 19.00 – kl. 22.15 i oddetallsukene. Aldersgrense 7. klasse - 18 år. Ungdomsklubbleder stiller som vakt 4 ganger i året og når det er noe spesielt kvelder med behov.

Bli medlem i Laban ungdomsklubb i dag!!  Pris er kr.250,- pr år (september – juni). Betales inn til konto: 4212.03.33059.

Ikke-medlemmer kan være gratis på Laban 2 ganger før de må betale inngangspenger.  Besøkende utenfra Aure kommune betaler kr. 50,-. Besøkende som er medlem i Fråskægge ungdomsklubb (i Aure Arena) betaler ikke.  Men de som fortsatt går på Sør-Tustna skole og  ikke er medlem må betale kr.100,- hver gang, eller bli medlem! 

 

Hvordan er klubben organisert?

Begge har ett styre som består av 5 ungdommer, likt fordelt mellom jenter, gutter og fra 7. trinn – 10. trinn.  Styremedlemmer sitter i to år, hvert år byttes halve styret.  
Før du melder deg inn må du lese vedtektene som ligger på sidene for hver sin klubb - se øverst på siden.

 

Klikk for stort bilde

Fråskægge og Laban – medlemmer og foreldre på Facebook

Ungdomsklubben på Facebook

Adresse

Postadresse  

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure