Stipend til unge talent

Aure kommunes målsetting gjennom Kommuneplanens samfunnsdel 2008 – 2019 er at vi skal ha tre utøvere innen kultur / idrett på nasjonalt toppnivå.

 

Hva er målsetningen med stipendet?

Målsetningen med stipendet er å motivere og stimulere til videreutvikling av kultur og idrett i Aure kommune, og være et bidrag for unge lovende utøvere i deres utvikling.

 

Hva skal stipendet brukes til?

Stipendet skal brukes til dekning av utgifter i forbindelse med utøvelse, utvikling og opplæring.

 

Hvem kan søke stipend?

 • Søkeren må være i alderen 12-25 år og være hjemmehørende i Aure kommune
 • Både enkeltpersoner og grupper / lag kan søke
 • Søkeren må ha gjort seg solid bemerket innen kultur eller idrett på regionalt nivå eller høyere. For idrettsutøvere innebærer dette minimum medaljeplass på kretsnivå.
 • Søkeren må ha ambisjoner om videre satsing, og søkerens videre utviklingspotensial må bekreftes fra lærer, trener eller andre fagpersoner
 • Søkeren viser gode holdninger, og er et godt forbilde for andre unge
 • Søkeren må være forberedt på å yte noe tilbake, tilpasset alder, f.eks. et kort foredrag eller et kulturelt innslag. Søkeren skal også gi en kort tilbakemelding om hvordan pengene er brukt.
 • Tilskudd gis fortrinnsvis bare en gang, men det kan også søkes på nytt. Det må da kunne dokumenteres nivåheving siden sist, samt at utøveren fortsatt har utviklingsmuligheter

 

Hvordan søker du om stipend?

Søknaden må minimum inneholde:

 • Kort beskrivelse av hvem søkeren er og hva han eller hun driver med
 • Dokumentasjon på resultat / hva en har oppnådd på regionalt nivå eller høyere
 • Videre ambisjoner, opptredener, eller trenings- og konkurranseplaner framover
 • Enkel kostnadsoversikt, hva skal stipendet brukes til (utstyr, deltakeravgift, reise osv.)
 • Attest fra lærer, trener eller annen fagperson, om talent / utviklingsmuligheter

 

Søknadsfrist

Søknaden sendes Aure kommune innen 1. september.

 

Kommunens behandling

Det gjøres en helhetsvurdering av alle søknadene etter søknadsfristens utløp. De søkerne som i størst grad tilfredsstiller betingelsene vil motta stipend dette året. Hvis det er flere søkere et år enn det er budsjettramme for, vil de som i minst grad tilfredsstiller betingelsene få avslag på søknaden, men har mulighet til å sende ny søknad året etter.

Hovedutvalg for kommuneutvikling er beslutningsmyndighet etter innstilling fra rådmannen og etter tilrådning fra Aure ungdomsråd.

Retningslinjene gjelder fra og med 2017, forutsatt at det er avsatt penger til formålet, og revideres etter 4 år eller ved behov.

Økonomi

Det avsettes årlig en pott på kr. 30.000 til formålet. Det kan gis tilskudd på kr. 5.000 – 10.000 til enkeltpersoner eller grupper / lag. Større beløp kan vurderes ved ekstraordinære tilfeller.

Kontaktinformasjon

Ivar Andreassen
Enhetsleder Utvikling og service
E-post
Telefon 470 24 510

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure