Stipend til unge talent

Målsetningen med stipendet er å motivere og stimulere til videreutvikling av kultur og idrett i Aure kommune, og være et bidrag for unge lovende utøvere i deres utvikling.

 

Hva skal stipendet brukes til?

Stipendet skal brukes til dekning av utgifter i forbindelse med utøvelse, utvikling og opplæring.

 

Hvem kan søke stipend?

 • Søkeren må være i alderen 12-25 år og være hjemmehørende i Aure kommune
 • Både enkeltpersoner og grupper / lag kan søke
 • Søkeren må ha gjort seg solid bemerket innen kultur eller idrett på regionalt nivå eller høyere. For idrettsutøvere innebærer dette minimum medaljeplass på kretsnivå.
 • Søkeren må ha ambisjoner om videre satsing, og søkerens videre utviklingspotensial må bekreftes fra lærer, trener eller andre fagpersoner
 • Søkeren viser gode holdninger, og er et godt forbilde for andre unge
 • Søkeren må være forberedt på å yte noe tilbake i form av et foredrag, et kulturelt innslag eller å stille som instruktør for å bidra til rekruttering innenfor sin sjanger. Søkeren må ettersende et enkelt regnskap for å dokumentere hva de tildelte pengene ble brukt til, samt en kort beskrivelse av sine resultater/prestasjoner.
 • ▪ Det kan søkes flere ganger. Det må da kunne dokumenteres nivåheving siden sist, samt at utøveren fortsatt har utviklingsmuligheter.

 

Hvordan søker du om stipend?

Søknaden må minimum inneholde:

 • Kort beskrivelse av hvem søkeren er og hva han eller hun driver med
 • Dokumentasjon på resultat / hva en har oppnådd på regionalt nivå eller høyere
 • Videre ambisjoner, opptredener, eller trenings- og konkurranseplaner framover
 • Enkel kostnadsoversikt, hva skal stipendet brukes til (utstyr, deltakeravgift, reise osv.)
 • Attest fra lærer, trener eller annen fagperson, om talent / utviklingsmuligheter

 

Søknadsfrist

Søknaden sendes Aure kommune innen 1. september.

 

Kommunens behandling

Det gjøres en helhetsvurdering av alle søknadene etter søknadsfristens utløp. De søkerne som i størst grad tilfredsstiller betingelsene vil motta stipend dette året. Hvis det er flere søkere et år enn det er budsjettramme for, vil de som i minst grad tilfredsstiller betingelsene få avslag på søknaden, men har mulighet til å sende ny søknad året etter.

Budsjettramme som blir fordelt årlig vil være avhengig av antall kvalifiserte søkere. Kvalifiserte søkere tildeles en sum etter en skjønnsmessig vurdering.

Formannskapet er beslutningsmyndighet etter innstilling fra rådmannen og etter tilrådning fra Aure ungdomsråd.

Retningslinjene gjelder fra og med 2021, forutsatt at det er avsatt penger til formålet, og revideres etter 4 år eller ved behov.

 

Økonomi

Økonomisk ramme blir fastsatt av kommunestyret hvert år.

Kontaktinformasjon

Angelina Nordgård
Rådgiver kultur og næring
E-post
Telefon 974 10 157

Fødselspermisjon til april 2022.

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure