Kulturtilskudd

Frivillige lag og organisasjoner i Aure kommune som driver kulturarbeid etter det utvida kulturbegrepet kan søke om kulturtilskudd.

Privatpersoner eller offentlige instanser kan ikke søke. Et unntak er tilskudd til kulturvern der privatpersoner også kan søke.

 

Hvordan søker du?

Dersom laget eller foreningen din er registrert i Enhetsregistret, må du ha organisasjonsnummeret tilgjengelig ved utfylling av skjemaet.

Hvis du ønsker papirversjon av skjemaet er det mulig å skrive det ut etter at du er kommet inn på skjemaet ved å velge skriverikon øverst til høyre. Papirskjema sendes til  Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure.

 

Søk om kulturtilskudd

 

Søknadsfrist

Søknadsfrist annonseres av kulturavdelingen hvert år.

 

Driftstilskudd

Driftstilskudd er økonomisk støtte til den daglige driften av et lag. Lag og organisasjoner som har kultur som primæraktivitet kan søke om driftstilskudd. Interesseorganisasjoner som har som hovedmålsetting å ivareta en hobby, særinteresse eller næringsinteresse, kan normal ikke søke om driftstilskudd.

 

Tilskudd til enkelttiltak

Tilskudd til enkelttiltak kan ikke gå til daglig drift av laget. Lag og organisasjoner kan søke tilskudd til større og mindre prosjekt og enkelttiltak med hovedmålsetting som er sammenfallende med mål, virkemidler og handlingsprogram i Aure kommune sine plandokumenter.

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd