Naturreservater i Aure

Følgende områder i Aure kommune er vernet etter naturvernloven:

 

  • Aure skogreservat som naturreservat
  • Gjelamyra naturreservat
  • Hisåsen som naturreservat
  • Krokavatnet som naturreservat
  • Mellandsvågen naturreservat med tilgrensende dyrelivsfredning
  • Todalssetra naturreservat
  • Melland naturreservat
  • Sandvikmyran naturreservat
  • Eidsholmen naturreservat
  • Hostegga naturreservat

 

Her kan du lese forskriftene

Kontaktinformasjon

Eddie Freij
Saksbehandler landbruk, vilt og miljø
E-post
Telefon 46 52 58 89

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure