Ferdsel i strandsonen

Mange strandområder kan friste til ferdsel, særlig i badesesongen. Ikke alle områder er like farbare, fordi bunnen kan bestå av sandlag og bløt leire med dårlig bæreevne.

Er man uheldig, kan man rett og slett bli sittende fast. Derfor advarer kommunen mot ferdsel i slike områder, uten at man på forhånd har forhørt seg med lokalkjente om dette er trygt. Offentlige badestrender har ikke dette problemet. For øvrig er slik ferdsel publikums eget ansvar, på lik linje med at man beveger seg i bratt terreng og lignende, med de farer dette kan innebære.

 

Kontaktinformasjon

Eddie Freij
Saksbehandler landbruk, vilt og miljø
E-post
Telefon +47 46 52 58 89
Kåre Johan Grønbech
Fagansvarlig vann/avløp og forurensing
E-post
Telefon +47 41 65 41 52

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure