Ferdsel i strandsonen

Mange strandområder kan friste til ferdsel, særlig i badesesongen. Ikke alle områder er like farbare, fordi bunnen kan bestå av sandlag og bløt leire med dårlig bæreevne.

Er man uheldig, kan man rett og slett bli sittende fast. Derfor advarer kommunen mot ferdsel i slike områder, uten at man på forhånd har forhørt seg med lokalkjente om dette er trygt. Offentlige badestrender har ikke dette problemet. For øvrig er slik ferdsel publikums eget ansvar, på lik linje med at man beveger seg i bratt terreng og lignende, med de farer dette kan innebære.


Hold Midt-Norge rent

Norske strender og havbunnen vår er full av plastflasker, fiskeutstyr, engangsgriller, poser, tauverk, flasker og glasskår. Nå kan DU bidra til å redusere problemet – bli med å rydd en strand for søppel!

 

Les mer om Strandryddeaksjonen.

Kontaktinformasjon

Eddie Freij
Saksbehandler deling, skog, miljø og vilt
E-post
Telefon 465 25 889
Kåre Johan Grønbech
Avdelingsingeniør renovasjon
E-post
Telefon 416 54 152
Mobil 416 54 152

Åpningstider

Rådhuset er åpent tirsdag, onsdag og fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Mandag og torsdag: Stengt.

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure