Kråksundet sjøbruksmuseum

Kråksundet sjøbruksmuseum består av et naustmiljø med båter samt et fiskerhjem. Naustet er fra 1844 og inneholder et fullstendig sildenotbruk med gavlspillbåt, gavlnot, garn, nøter og segl, samt andre gjenstander som gir innblikk i fiskerihistorien på Nordmørskysten.  

I Kråksundet er det lang tradisjon for ulike former for kystfiske. Her ble det også i sin tid drevet landnotfiske etter sild med faste kasteplasser. Det var i Kråksundet den første "moderne" klippfiskproduksjonen i Norge kom i gang. Hollenderen Jappe Ippes fikk i 1691 kongens godkjenning og enerett til å starte med denne produksjonsmetoden.

Hva kommer navnet geitbåt i fra?

Det er usikkert hva navnet geitbåt kommer av, men det er sagt at båten klev bølgeryggene like elegant som ei geit. Trønderbåtene derimot veltet seg tungt i bølgene og ble derfor kalt for grisbåter.

Aktiviteter på Kråksundet sjøbruksmuseum

I sommersesongen er det stor aktivitet på museumsområdet med bl.a. museumsdager og veteranbåttreff.  

For dem som kommer båtveien, er Kråksundet en god ankringsplass i smult farvann.

Hvor ligger Kråksundet sjøbruksmuseum?

Kråksundet sjøbruksmuseum ligger ca 1,5 kilometer fra Tømmervåg fergekai, mot Golma.

Ønsker du omvisning?

Kontakt Aure kommune på telefon  71 64 74 00 (kulturavdelinga eller servicekontor) ved ønske om omvisning.

Leie lokale?

Kråksundet sjøbruksmuseum har lokaler som kan lånes ut - se knapp øverst på siden for booking.

Når du har kommet inn på bookingsiden : Velg objekt Møterom øverst og deretter Kråksundet sjøbruksmuseum/Erikstunaustet nederst i neste boks. 

 

Kontaktinformasjon

Ingvild Bakk
Avdelingsleder/ kulturmedarbeider
E-post
Telefon 71 64 74 72

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure