Kråksundet sjøbruksmuseum

Kråksundet sjøbruksmuseum består av et naustmiljø med båter samt et fiskerhjem. Naustet er fra 1844 og inneholder et fullstendig sildenotbruk med gavlspillbåt, gavlnot, garn, nøter og segl, samt andre gjenstander som gir innblikk i fiskerihistorien på Nordmørskysten.  

I Kråksundet er det lang tradisjon for ulike former for kystfiske. Her ble det også i sin tid drevet landnotfiske etter sild med faste kasteplasser. Det var i Kråksundet den første "moderne" klippfiskproduksjonen i Norge kom i gang. Hollenderen Jappe Ippes fikk i 1691 kongens godkjenning og enerett til å starte med denne produksjonsmetoden.

 

Hvor ligger Kråksundet sjøbruksmuseum?

Kråksundet sjøbruksmuseum ligger ca 1,5 kilometer fra Tømmervåg fergekai, mot Golma.

 

Aktiviteter på Kråksundet sjøbruksmuseum

I sommersesongen er det stor aktivitet på museumsområdet med bl.a. museumsdager og veteranbåttreff.  

For dem som kommer båtveien, er Kråksundet en god ankringsplass i smult farvann.

 

Vil du vite mer om Kråksundet sjøbruksmuseum?

Her finner du mer informasjon:

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure