Aure kulturskole

Kulturskolen er et tilbud til alle innbyggere i Aure kommune.

Målgruppe er primært elever i grunnskolen og videregående skole, men vi har også tilbud til barnehagebarn og voksne.

 

Kulturskoletilbud 2018/2019:

Aure kulturskole har tilbud innen dans, musikk og visuell kunst.

I Speedadmin finner du oversikt og timeplaner for aktivitetene vi har i kulturskolen.

 

Speedadmin

 

Logg inn min Speedadmin          Søk plass (for nye elever)

 

Søknadsfrist

Det er hovedopptak i kulturskolen i juni, og søknadsfristen blir offentliggjort i forkant. Er det fortsatt ledige plasser etter hovedopptak, tas elever inn fortløpende i løpet av kulturskoleåret. 

 

Hva koster det?

Kulturskole Pris
Årsavgift per disiplin i Aure kulturskole 3100
Årsavgift instrumentleie 520
Årsavgift materialer Visuell kunst 420
Rabatter: a) 50% søskenrabatt. Søsken nr. 2, 3 og så videre betaler halv pris for første fag/disiplin b) 25% familierabatt for foreldre for første fag/disiplin c) 35% rabatt for deltakelse på flere disipliner etter første fag/disiplin d) Rabattene kan ikke kombineres

 

Hvor foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i hovedsak på våre to avdelinger Nordheim på Tustna (dans, visuell kunst og musikk) og Aure Arena i Aure sentrum (musikk).

 

Når foregår undervisningen?

På Nordheim foregår undervisningen på onsdager.

I Aure Arena foregår undervisningen mandag, tirsdag og torsdag.

 

 

Vedtekter

Vedtekter for Aure kulturskole  (PDF, 509 kB)

 

Kontaktinformasjon

Marte Rønningsbakk
Kulturskolerektor og musikklærer
E-post
Telefon 71 64 74 73
Mobil 482 40 169

Kontordager: onsdag, torsdag og fredag

Musikklærer: mandag og tirsdag

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure