Idrettsanlegg i Aure

I Aure kommune har vi idrettsanlegg for flere typer sportsaktiviteter.

 Det være seg hallsport, ski, skyting eller fotball.

Du finner oversikt over idrettsanelgg i Aure på anleggsregisteret.no - velg fylke, kommune og kategori.