Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken, DKSS, er en ordning for at eldre skal få gode opplevelser gjennom forskjellige kunstsjangere. Det skal i hovedsak knyttes til profesjonelle aktører av høy kvalitet.

Midlene blir finansiert av Kommunal- og regionaldepartementer som fylkeskommunen har hatt ansvaret med fordeling av siden 2014. Kommunene i Møre og Romsdal søker hvert år for å få tildeling.

Beløpet blir brukt til arrangement og konserter som retter seg både mot institusjonene og eldre som bor hjemme.

Kom med forslag til aktiviteter

Vi vil gjerne at eldre skal komme med forslag til arrangement og konserter som midlene kan brukes til. Ta kontakt med kulturavdelinga for innspill.