Utleiepriser Aure Arena

Oversikt utleiepriser for idrettshall og kulturhus - Aure Arena:

Prisene for lag og organisasjoner er ved Aure Arena og ABUS todelt:

  • Gruppe 1: Frivillige lag/org. med allmennyttige, veldedige formål tilgjenglig for et bredt spekter av innbyggere
  • Gruppe 2: Private, bedrifter og lag og organisasjoner som ikke anses å være allmennyttige / veldedige 
Aure Arena - idrettshall, kultursal og ABUS
Idrettshall og kulturhus - priser for lag og organisasjoner Pris gruppe 1 Pris gruppe 2
Idrettshall 1/3, per time 30 150
Idrettshall 2/3, per time 60 250
Idrettshall 3/3, per time 90 300
Klatrevegg, per time (1/3 idrettshall) 50 250
Kun garderobe (inkludert ved leie av hall, skytebane, kulturhus, svømmehall) 50 100
Dansegalla / konsert / og lignende, per time 90 500
Skytebane inklundert foajé, per time 90 300
Svømmehall, per time (krav om livredningskurs for en av 15 deltakere) 90 300
Møterom i Aure Arena, per time 50 100
Møterom i driftsbygg, per time 50 100
Foajé ved skytebane, per time 50 100
Kantine, per time 50 100
Kjøkken, per time 50 100
Kiosk, per time 50 100
Kulturhus m/amfi & scene (konsert, teater med mere), per time 90 500
Kulturhus m/amfi & scene (konsert, teater med mere), per dag 950 5000
Øvingsrom 1 / bandrom, per time 50 100
Øvingsrom 2, per time 50 100
Sminkerom, per time 50 100
Lager kjeller etter avtale v/ sesongleie Etter avtale Etter avtale
Bruk av billett- og kassesystem Aure Arena per forestilling 1625 1625
Billettkontroll / innslipp Aure Arena per forestilling 550 550
Aure barne- og ungdomsskole Gruppe 1 Gruppe 2
Musikkrom, per time 0 0
Klasserom, per time 0 0
Auditoriet, per time 75 150
Klasserom til overnatting, per døgn (inkludert garderobe) 300 300

Time- og dagsleie av delarena inkluderer garderobe/dusj hvis tilgjengelig. Minimumsleie er 1 klokketime. Det kreves ikke leie av lokaler i Aure Arena og ABUS for arrangement på nasjonaldagen. For andre typer leie / spesielle arrangement avtales leiepris med rådmann.