Friidrettstadion

Friidrettsstadion har 6 x 400 meter rundbaner inkludert vanngrav.

Ved friidrettstadion er det også følgende tekniske innretninger:

  • Lengde/trestegsgrop.
  • Kulering.
  • Merking for høyde- og stavhopp.
  • Hekker og hinder er tilgjengelig.

I midten er det kunstgressdekke, slik at det er noen begrensninger ift. kastøvelser
Friidrettsstadion er per dags dato gratis å leie.