Søk helse- og omsorgstjenester

Det er ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester.

 

 

Slik søker du helse- og omsorgstjenester

Beskriv hva du trenger hjelp til, så vurderer vi hvilken tjeneste som passer best for deg. Avhengig av informasjon i søknad, vil saksbehandler kunne ta kontakt med deg for videre saksgang. Vi gjør oppmerksom på at Aure kommune benytter velferdsteknologi (Trygghetsalarm, GPS, medisindispenser og lignende) som en integrert del av tilbudet om helsehjelp.

Det er den som trenger hjelp, eventuelt verge eller pårørende med fullmakt som digitalt signerer søknaden. Du kan få hjelp av helsepersonell eller andre til å fylle ut søknaden.
 

Hva må du gjøre før du søker?

 

  • Du må ha tilgang til ID-porten (BankID, BankID på mobil, Buypass, Commfides).
  • Om helsepersonell, verge eller pårørende logger seg inn med ID-porten, må fullmakt legges ved som vedlegg.
  • Last ned og fyll ut fullmakt her. (PDF, 53 kB)
  • Fullmakten kan legges ved søknaden som PDF (eller ettersendes).


 

Gå til søknadsskjemaet (krever ID-porten)

 

Alternativ søknad i papirversjon

Papirversjonen kan du hente på servicekontoret.

 

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

 

Hva skjer videre?

Du vil motta bekreftelse på innsendt søknad.
Svar på søknad kommer innen 4 uker.
Hvis vi ikke klarer det, vil vi kontakte deg og fortelle hvor lang tid vi tror det vil ta.

Du kan få innvilget en eller flere helse- og omsorgstjenester. Når du søker helse- og omsorgstjenester er det inntaksteamet i kommunen som behandler søknaden.

 

Klage

Får du ikke tilbud om helse- og omsorgstjenester, vil vi gi deg en begrunnelse for dette.
I svaret får du også informasjon om hvordan du klager. Saksbehandleren din kan hjelpe deg med å klage.

 

Vi har følgende tjenestetilbud:

 

Sykehjemsopphold

 

Hjemmetjenester

 

Oppfølging fra habilitering eller om demensomsorg

 

Tjenester fra helse- og familieenheten

NB! Disse tjenestene bruker ikke elektronisk søknadsskjema.