Søk helse- og omsorgstjenester

 
Du bruker samme søknadsskjema for å søke om alle helsetjenestene i kommunen.
 
 
Skal du søke om sykehjemsopphold eller bolig må du også fylle ut samtykkeskjema for behandling i inntaksråd (PDF, 109 kB)
 

Ved utfylling av søknadsskjema må du ha fødselsnummer (11 siffer) tilgjengelig. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om opphold i sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Ved søknad om avlastningsopphold kan omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan søke om avlastning. Dersom noen andre søker på dine vegne må de ha fullmakt.

 

Hvordan søke om sykehjemsopphold

Du kan søke om

Søknaden behandles i kommunalt inntaksråd, og man må også fylle ut et samtykkeskjema som skal følge søknaden. Skjemaet finner du her: Samtykkeskjema for behandling i inntaksråd (DOCX, 29 kB)

Søknaden sendes til: 

Aure sjukeheim eller Tustna sykehjem 

Postboks 33

6689 AURE

 

 

Hvordan søke om hjemmetjenester

Du kan søke om

Søknaden sendes til: 

Hjemmetjenesten

Postboks 33

6689 AURE

 

 

Hvordan søke oppfølging fra habilitering, eller om demensomsorg

Du kan søke om

 

Søknaden sendes til: 

Habilitering og demensomsorg

Postboks 33

6689 AURE

 

 

Hvordan søke om tjenester fra helse- og familieenheten

Du kan søke om

 

Søknaden sendes til: 

Helse- og familie

Postboks 33

6689 AURE