Søk om psykisk helsehjelp

Psykisk Helse og Rus er en del av det kommunale tjenestetilbudet til barn, unge og voksne

Hvem kan motta tjenesten?

Tilbudet er for deg som opplever livskriser, psykiske helseutfordringer, psykisk sykdom og/ eller rusproblematikk.

 

Hvilken hjelp kan du få?

Psykisk Helse og Rus arbeider både med forebygging, behandling og koordinering og har som hovedfokus å styrke den enkeltes evne til å mestre eget liv. Tjenesten tilbyr vurderingssamtale og ut fra den et individuelt tilpasset behandlingsopplegg.

For å få tjenesten må du være bosatt eller oppholde deg i kommunen. Tjenesten er gratis.

 

Hvordan får du hjelp?

Du kan ta kontakt selv eller du kan henvises av lege eller andre instanser. Du vil raskt få tilbud om hjelp i form av en vurderingssamtale/ førstegangssamtale.

 

Kontaktinformasjon

Alice Ødegård
Psykiatrisk sykepleier
E-post
Telefon 915 90 795
Anne Lise Ertvåg
Psykiatrisk sykepleier
E-post
Telefon 958 05 188
Tanja Jørgenvåg
50 % ruskonsulent / 50 % boligsosialt arbeid NAV
E-post
Telefon 905 22 736

Åpningstider

Rådhuset er åpent tirsdag, onsdag og fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Mandag og torsdag: Stengt.

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure