Bruktbua

Bruktbua er en del av aktivitetstilbudet i psykisk helse og –rustjenesten i Aure kommune.

Butikken er åpen hver torsdag fra klokken 12.00 til 16.00. Unntak kan skje ved helligdager og lignende.

Ta gjerne kontakt med kontaktperson om du har spørsmål om Bruktbua.

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Karen Egseth
Ergoterapeut og aktivitetskoordinator
E-post
Telefon 95 21 53 53

Jobber 50 % som ergoterapeut og 50 % på psykisk helse

Ergoterapi nås på telefon 95 80 52 02