Bruktbua

Bruktbua er en del av aktivitetstilbudet i psykisk helse og –rustjenesten i Aure kommune.

Butikken er åpen hver torsdag fra klokken 12.00 til 16.00. Unntak kan skje ved helligdager og lignende.

Ta gjerne kontakt med kontaktperson om du har spørsmål om Bruktbua.