Øyeblikkelig hjelp, døgntilbud

Et kommunalt døgntilbud for pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp. Det er kun lege som kan legge inn pasienter til et slik opphold. Har du behov for øyeblikkelig hjelp, ta kontakt med lege eller legevakt. 

Hvor?

Det er kun Aure sjukeheim som er bemannet, utstyrt og dimensjonert for å ivareta funksjon for døgnopphold øyeblikkelig hjelp.

Hvem?

Grad av funksjonstap og diagnose er viktig når beslutning om behandlingsnivå fattes. Pasienter med lette til moderate funksjonstap og hvor det ikke er mistanke om alvorlig diagnose eller sykdomsutvikling, kan innlegges på et kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Aure helsetun er dimensjonert for å ta imot en pasient som øyeblikkelig hjelp om gangen. 

Hovedgrupper av pasienter:

  1. Stabile pasienter med avklart diagnose hvor hovedproblemet er:
  • Akutt sykdom som kan undersøkes og behandles etter allmennmedisinske metoder
  • Forverrelse av kjent kronisk sykdom med behov for justering av behandlingen
  1. Stabile pasienter med uavklart diagnose, som trenger observasjon og utredning, men som ikke oppfattes som alvorlig syk.

 

Hvordan?

Det er kun leger som kan legge inn pasienter på øyeblikkelig hjelp opphold. Oppholdene som har varighet begrenset til 1-3 dager er gratis. I løpet av disse dagene skal plan for videre behandling utarbeides.

Kontaktinformasjon

Aure legekontor
Telefon 71 64 75 70

 

Covid 19:

Bestill koronatest på c19.no

Legetime, resepter, korte henvendelser: 

Bestill på Helsenorge.

Telefontider:

08.30 – 12.00 og 13.00 - 14.45. Aure legekontor har personalmøter tirsdager i oddetallsuker klokken 08.00-  09-30.

 

Tustna legekontor
Telefon 71 52 26 45

Telefontid: 08.00 - 11.30 og 13.00 - 14.00

Liv Kristin Fævelen Valaas
Avdelingssykepleier Aure sykehjem
Telefon 913 69 297
Silje Fjelnset
Leder sykehjem
E-post
Telefon 414 24 386