Aure sjukeheim

Aure sjukeheim tilbyr langtidsopphold, korttidsopphold for rehabilitering og undersøkelse/behandling, avlastingsopphold og øyeblikkelig-hjelp opphold.

Aure sjukeheim er plassert høyt og fritt i sentrum av Aure, og inngår som en del av  Aure Helsetun, der også hjemmetjeneste, psykiatritjeneste, legekontor, kontor for Helse og familie, ergoterapi- og fysioterapitjenestene er lokalisert. 

 

Du kan søke om 

 

Hvordan søker du?

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om opphold, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknaden behandles i inntaksrådet og du må fylle ut begge skjemaene under:

Søknadsskjema for helsetjenester (PDF, 119 kB)

Samtykkeskjema for behandling i inntaksråd (PDF, 109 kB)

 

Du må ha personnummer (11 siffer) tilgjengelig når du skal fylle ut søknadsskjemaet.

Utfylt søknadsskjema sendes til:

Aure sjukeheim

Postboks 33

6689 Aure

Les mer om søknadsaksbehandling og klage.

 

Om Aure sjukeheim

 

Aure sjukeheim har 21 enerom og 1 dobbeltrom for pasienter. Hvert rom har bad med dusj og toalett, seng, nattbord, klesskap, bord og stoler.

Sykehjemmet er oppdelt i 4 små primærgrupper med 4-7 pasienter.

Avdelingene har egen stue med felles TV og kjøkkenkrok.

Pasienter på langtidsplass kan ta med personlige ting som en god stol og andre ting som bilder, veggur og blomster etc.

Det er uttak for TV og mulighet for å ha eget telefonabonnement på hvert rom.

I tilknytning til Aure helsetun har vi eget treningsrom for pasientene.

 

Primærpleie

Hver pasient har utpekt ansatt som sørger for at han får ivaretatt behov som fotpleie, hårpleie, tannpleie, tøy og holder dialog med pårørende.

Gruppene har sosialt samvær innad, men deltar også i felles arrangement på huset.

Hver gruppe har primærsykepleier som følger opp pasientene i forhold til sykepleiefaglige oppgaver og kontakt med lege. Sykepleieren har tett samarbeid med avdelingssykepleier som har det daglige ansvaret for alle pasientene på sykehjemmet.

 

Legevisitt

Mandag klokka 09.00 og fredag klokka 09.30.

Ved behov, og etter avtale, kan pårørende få snakke med lege på visittdager eller ringe sykehjemslegen i vanlig telefontid på legekontoret.

 

Kontaktinformasjon Kontaktnummer til de forskjellige avdelingene
Kontaktinformasjon
Gruppe/avdeling Telefon mobil
Gruppe 1/Langtidsavd. 91534139
Gruppe 2/Langtidsavd 91363074
Gruppe 3 og 4 Korttidsavd. 91374219

 

Aktiviteter
Ukedag Tidspunkt Type aktivitet
Mandag Kl. 11 Fellesaktivitet på storstua
Mandag Kl. 16.30 Lesestund hver 2. uke
Tirsdag Kl. 11 Trim på gruppene/ballspill
Onsdag Kl. 11 Curling i hallen/rullestoldans - felles
Torsdag Kl. 11 Trim på gruppene/ballspill
Fredag Kl. 11 Bowling i hallen - felles

Kontaktinformasjon

Silje Fjelnset
Leder sykehjem
E-post
Telefon 489 95 305
Liv Kristin Fævelen Valaas
Avdelingssykepleier Aure sykehjem
Telefon 913 69 297

Adresse

Postadresse  

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure