Aure sjukeheim

Aure sjukeheim tilbyr langtidsopphold, korttidsopphold for rehabilitering og undersøkelse/behandling, avlastingsopphold og øyeblikkelig-hjelp opphold.

  Aure sjukeheim er plassert høyt og fritt i sentrum av Aure, og inngår som en del av  Aure Helsetun, der også hjemmetjeneste, psykiatritjeneste, legekontor, kontor for Helse og familie, ergoterapi- og fysioterapitjenestene er lokalisert. 

   

  Du kan søke om 

    

   Om Aure sjukeheim

    

   Aure sjukeheim har 21 enerom og 1 dobbeltrom for pasienter. Hvert rom har bad med dusj og toalett, seng, nattbord, klesskap, bord og stoler.

   Sykehjemmet er oppdelt i 4 små primærgrupper med 4-7 pasienter.

   Avdelingene har egen stue med felles TV og kjøkkenkrok.

   Pasienter på langtidsplass kan ta med personlige ting som en god stol og andre ting som bilder, veggur og blomster etc.

   Det er uttak for TV og mulighet for å ha eget telefonabonnement på hvert rom.

   I tilknytning til Aure helsetun har vi eget treningsrom for pasientene.

    

   Primærpleie

   Hver pasient har utpekt ansatt som sørger for at han får ivaretatt behov som fotpleie, hårpleie, tannpleie, tøy og holder dialog med pårørende.

   Gruppene har sosialt samvær innad, men deltar også i felles arrangement på huset.

   Hver gruppe har primærsykepleier som følger opp pasientene i forhold til sykepleiefaglige oppgaver og kontakt med lege. Sykepleieren har tett samarbeid med avdelingssykepleier som har det daglige ansvaret for alle pasientene på sykehjemmet.

    

   Legevisitt

   Mandag klokka 09.00 og fredag klokka 09.30.

   Ved behov, og etter avtale, kan pårørende få snakke med lege på visittdager eller ringe sykehjemslegen i vanlig telefontid på legekontoret.

    

   Kontaktinformasjon Kontaktnummer til de forskjellige avdelingene
   Kontaktinformasjon
   Gruppe/avdeling Telefon mobil
   Gruppe 1/Langtidsavd. 91534139
   Gruppe 2/Langtidsavd 91363074
   Gruppe 3 og 4 Korttidsavd. 91374219

    

   Aktiviteter
   Ukedag Tidspunkt Type aktivitet
   Mandag Kl. 11 Fellesaktivitet på storstua
   Mandag Kl. 16.30 Lesestund hver 2. uke
   Tirsdag Kl. 11 Trim på gruppene/ballspill
   Onsdag Kl. 11 Curling i hallen/rullestoldans - felles
   Torsdag Kl. 11 Trim på gruppene/ballspill
   Fredag Kl. 11 Bowling i hallen - felles

   Kontaktinformasjon

   Silje Fjelnset
   Leder sykehjem
   E-post
   Telefon 489 95 305
   Liv Kristin Fævelen Valaas
   Avdelingssykepleier Aure sykehjem
   Telefon 913 69 297

   Adresse

   Aure kommune
   Postboks 33
   6689 Aure