Habilitering

Vi legger til rette for at du med utviklingshemming og/eller med ulike sammensatte bistandsbehov skal leve og bo så selvstendig som mulig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre.

Habilitering og demensomsorg omfatter Solbakken omsorgssenter, Skogan boliger og Aure dagsenter. 

Habilitering omfatter tjenester som

 

Målet er at du skal få best mulig funksjon, at du skal oppleve mestring og selvstendighet i hverdagen, og kunne delta sosialt.

 

Hvem får habilitering?

  • Personer med utviklingshemming
  • Sammensatte helseutfordringer som gir et behov for bistand

 

Hva koster det?

Hjemmetjenester
Hjemmetjenester
Hjemmetjenester Pris Kommentar
Leie trygghetsalarm 200 per måned Både analog og ny digital type
Praktisk bistand 210 (1) Minimum pris, se tabell under
Middag uten utkjøring 70
Middag med utkjøring 100 Uavhengig av avstand
Matsalg Solbakken/Aure dagsenter 140 Helpensjon
Deltakelse fritidsassistentordning 150 Per oppmøte
Deltakelse dagsenter for demente 150 Per oppmøte
(1) Kommunestyret, sak 5/15: Pris følger sentralt fastsatte maksimalsatser, jfr. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

 

Hvordan søker du om habilitering?

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om habilitering, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsskjema for helsetjenester (PDF, 119 kB)

 

Du må ha personnummer (11 siffer) tilgjengelig når du skal fylle ut søknadsskjemaet.

Utfylt søknadsskjema sendes til:

Habilitering og demensomsorg

Postboks 33

6689 Aure

Les mer om søknadsaksbehandling og klage.

 

Pårørende

Les mer om avlastning og støtte til pårørende her.

Kontaktinformasjon

Kari Goa
Leder habilitering og demensomsorg
E-post
Telefon 71 64 76 57
Mobil 414 11 990
Monica Bakk Engdal
Fagansvarlig for habilitering
E-post
Telefon 71 64 76 42
Lene Sletta
Enhetsleder Omsorg
E-post
Telefon 71 64 75 04
Mobil 907 98 984

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure