Solbakken bokollektiv

Solbakken bokollektiv er et  tilbud til personer som har demens som hoveddiagnose og som har behov for døgnkontinuerlige tjenester. Heldøgns bo- og omsorgsavdeling for demente skal gjennom sine tjenester bidra til at beboerne opplever å ha en meningsfull tilværelse, der det blir fokusert på de ressursene hver enkelt har.

Solbakken bokollektiv ble ferdigstilt og innflyttet i juni 2005. Det er 16 personer som bor her i sine egne private boenheter, i tillegg til at de har tilgang til store fellesarealer, kjøkken osv. Omsorgssenteret har bemanning tilsvarende sykehjem.

 

Hvordan søke om leilighet ved Solbakken bokollektiv?

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om leilighet ved Solbakken bokollektiv eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknaden behandles i inntaksrådet og du må fylle ut begge skjemaene under.

Søknadsskjema for helsetjenester (PDF, 119 kB)

Samtykkeskjema for behandling i inntaksråd (PDF, 109 kB)

 

Du må ha personnummer (11 siffer) tilgjengelig når du skal fylle ut søknadsskjemaet.

Utfylt søknadsskjema sendes til:

Habilitering og demensomsorg

Postboks 33

6689 Aure

Les mer om søknadsaksbehandling og klage.

 

Informasjon om tilbudet

Hovedfokus er rettet mot beboernes ressurser, målet er å opprettholde de funksjonene beboerne har. Dette skal gjøres slik at beboeren skal føle verdighet og respekt og ha et trygt og stimulerende miljø. En arbeider ut fra prinsippet om personsentrert omsorg. Hver enkelt beboer får en primærkontakt som skal sikre at den enkelte sine interesser blir ivaretatt.

Beboerne får individuelt tilpassa bistand f.eks i forhold til ernæring, personlig hygiene, sosiale aktiviteter. Helsehjelp er en viktig del av den tjenesten som ytes. Dette kvalitetssikres blant annet ved å ha legevisitt ukentlig.

Vi har dagtilbud for beboerne på fellesstua hver dag. Der har vi forskjellige aktiviteter som baking, trim, sosialt samvær, brettspill osv.

Vi har hyggekvelder der pårørende er invitert, samt at vi har lokale musikere som kommer og spiller og synger for  oss flere ganger i året. Vi har flotte oppholdsrom, med mulighet til å dele opp stua slik at beboerne og pårørende kan feire bursdager og ha andre sammenkomster.  Besøkende er alltid velkommen, det er ingen fast besøkstid.

 

Egenbetaling

  • Husleie og energiutgifter
  • Mat
Hjemmetjenester
Hjemmetjenester
Hjemmetjenester Pris Kommentar
Leie trygghetsalarm 200 per måned Både analog og ny digital type
Praktisk bistand 210 (1) Minimum pris, se tabell under
Middag uten utkjøring 70
Middag med utkjøring 100 Uavhengig av avstand
Matsalg Solbakken/Aure dagsenter 140 Helpensjon
Deltakelse fritidsassistentordning 150 Per oppmøte
Deltakelse dagsenter for demente 150 Per oppmøte
(1) Kommunestyret, sak 5/15: Pris følger sentralt fastsatte maksimalsatser, jfr. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.
Husleie kommunale boliger
Husleie kommunale boliger
Husleie kommunale boliger Pris
Tustna helse- og omsorgssenter 10 stk 7860
Solbakken bokollektiv 16 stk 7860
Solbakken omsorgsboliger: leilighet A 8157
Solbakken omsorgsboliger: leilighet B 7680
Solbakken omsorgsboliger: leilighet C 8374
Solbakken omsorgsboliger: leilighet D 8150
Omsorgboliger Leira 13 stk 6555
Eldreboliger Skogan 19 stk 6073
Trygdebolig nummer 13 3257
Trygdebolig i Aure sentrum 9 stk 3973
Gullstein omsorgsbolig A (37,5 kvm2) 8676
Gullstein omsorgsbolig B (52,5 kvm2) 12155
Aure omsorgboliger, leilighet type A (53 kvm2) 10840
Aure omsorgsboliger, leilighet type B (55 kvm2) 11243
Aure omsorgsboliger, leilighet type C(50 kvm2) 10220
Aure omsorgsboliger, leilighet type D (61 kvm2) 12473
Aure omsorgsboliger, leilighet type E (60 kvm2) 12225
Aure omsorgsboliger, leilighet type F (57 kvm2) 11657
Aure omsorgsboliger, leilighet type G (42 kvm2) 8578
Aure omsorgsboliger, garasjeplass 544
Hjortåslia 27 8947
Flatmarka 6225
Ellingsgårdhuset, hovedleilighet 6225
Ellingsgårdhuset, sokkel 4542
Nedre Bringsli, hovedleilighet 6559
Nedre Bringsli, sokkel 3953
Haugstad, med garasje 5011
Nedre Hjortåsen (4 utleileboliger) 5995
Nedre Hjortåsen (4 trygdeleiligheter) 3953
Kuveien 5900
Tømmervåg, garasje 396
Skoglund A 12460
Skoglund C 11932
Skoglund D 12067
Skoglund G 12325

Kontaktinformasjon

Solbakken Bokollektiv
Vaktrom sør
Telefon 71 64 76 40
Ina Sjøholt Ulfsnes
Avdelingsleder/fagansvarlig Bokollektivet
E-post
Telefon 71 64 76 58
Kari Goa
Leder habilitering og demensomsorg
E-post
Telefon 71 64 76 57
Mobil 414 11 990
Lene Sletta
Enhetsleder Omsorg
E-post
Telefon 71 64 75 04
Mobil 907 98 984

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure