Solbakken bokollektiv

Solbakken bokollektiv er et  tilbud til personer som har demens som hoveddiagnose og som har behov for døgnkontinuerlige tjenester. Heldøgns bo- og omsorgsavdeling for demente skal gjennom sine tjenester bidra til at beboerne opplever å ha en meningsfull tilværelse, der det blir fokusert på de ressursene hver enkelt har.

Solbakken bokollektiv ble ferdigstilt og innflyttet i juni 2005. Det er 16 personer som bor her i sine egne private boenheter, i tillegg til at de har tilgang til store fellesarealer, kjøkken osv. Omsorgssenteret har bemanning tilsvarende sykehjem.

 

Hvordan søke om leilighet ved Solbakken bokollektiv?

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om leilighet ved Solbakken bokollektiv eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknaden behandles i inntaksrådet og du må fylle ut begge skjemaene under.

Søknadsskjema for helsetjenester (PDF, 119 kB)

Samtykkeskjema for behandling i inntaksråd (PDF, 109 kB)

 

Du må ha personnummer (11 siffer) tilgjengelig når du skal fylle ut søknadsskjemaet.

Utfylt søknadsskjema sendes til:

Habilitering og demensomsorg

Postboks 33

6689 Aure

Les mer om søknadsaksbehandling og klage.

 

Informasjon om tilbudet

Hovedfokus er rettet mot beboernes ressurser, målet er å opprettholde de funksjonene beboerne har. Dette skal gjøres slik at beboeren skal føle verdighet og respekt og ha et trygt og stimulerende miljø. En arbeider ut fra prinsippet om personsentrert omsorg. Hver enkelt beboer får en primærkontakt som skal sikre at den enkelte sine interesser blir ivaretatt.

Beboerne får individuelt tilpassa bistand f.eks i forhold til ernæring, personlig hygiene, sosiale aktiviteter. Helsehjelp er en viktig del av den tjenesten som ytes. Dette kvalitetssikres blant annet ved å ha legevisitt ukentlig.

Vi har dagtilbud for beboerne på fellesstua hver dag. Der har vi forskjellige aktiviteter som baking, trim, sosialt samvær, brettspill osv.

Vi har hyggekvelder der pårørende er invitert, samt at vi har lokale musikere som kommer og spiller og synger for  oss flere ganger i året. Vi har flotte oppholdsrom, med mulighet til å dele opp stua slik at beboerne og pårørende kan feire bursdager og ha andre sammenkomster.  Besøkende er alltid velkommen, det er ingen fast besøkstid.

 

Egenbetaling

  • Husleie og energiutgifter
  • Mat
Hjemmetjenester
Hjemmetjenester Pris Kommentar
Leie trygghetsalarm 250 per måned Både analog og ny digital type
Praktisk bistand 210 (1) Minimum pris, se tabell under
Middag uten utkjøring 72
Middag med utkjøring 102 Uavhengig av avstand
Matsalg Solbakken/Aure dagsenter 145 Helpensjon
Deltakelse fritidsassistentordning 150 Per oppmøte
Deltakelse dagsenter for demente 150 Per oppmøte
Husleie kommunale boliger
Husleie kommunale boliger Pris
Tustna helse- og omsorgssenter 10 stk 8001
Solbakken bokollektiv 16 stk 8001
Solbakken omsorgsboliger: leilighet A 8304
Solbakken omsorgsboliger: leilighet B 7818
Solbakken omsorgsboliger: leilighet C 8894
Solbakken omsorgsboliger: leilighet D 9315
Omsorgboliger Leira 13 stk 6673
Eldreboliger Skogan 19 stk 6182
Trygdebolig nummer 13 3316
Trygdebolig i Aure sentrum 9 stk 4045
Gullstein omsorgsbolig A (37,5 kvm2) 8832
Gullstein omsorgsbolig B (52,5 kvm2) 12374
Aure omsorgboliger, leilighet type A (53 kvm2) 11035
Aure omsorgsboliger, leilighet type B (55 kvm2) 11445
Aure omsorgsboliger, leilighet type C(50 kvm2) 10404
Aure omsorgsboliger, leilighet type D (61 kvm2) 12698
Aure omsorgsboliger, leilighet type E (60 kvm2) 12445
Aure omsorgsboliger, leilighet type F (57 kvm2) 11867
Aure omsorgsboliger, leilighet type G (42 kvm2) 8732
Aure omsorgsboliger, garasjeplass 564
Hjortåslia 27 9101
Flatmarka 6337
Nedre Bringsli, hovedleilighet 6677
Nedre Bringsli, sokkel 4025
Haugstad, med garasje 5101
Nedre Hjortåsen (4 utleileboliger) 6103
Nedre Hjortåsen (4 trygdeleiligheter) 4025
Kuveien 6006
Tømmervåg, garasje 403
Skoglund A 12684
Skoglund C 12147
Skoglund D 12284
Skoglund G 12547

Kontaktinformasjon

Solbakken Bokollektiv
Vaktrom sør
Telefon 476 75 934
Jekaterina Nedbajeva
E-post
Telefon 913 13 934
Lene Sletta
Enhetsleder Omsorg
E-post
Telefon 481 36 293

Adresse

Postadresse  

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure