Besøk i institusjon og omsorgsbolig

Dette gjelder ved besøk i våre institusjoner:

 

Besøk ved Aure sykehjem

 

Før besøk i institusjon

 • Du bør ringe og avtale på forhånd, før du besøker sykehjemmet.
 • Vi ber om at besøk skjer mellom klokken 10.00-19.00
 • Hos Aure sykehjem har vi max 2 besøkende pr. pasient. Dette for å opprettholde avstand og øvrige smittevernråd.
 • Kontakt avdeling dersom du har spørsmål vedrørende besøk.
 • Hovedtelefon: 91369297

 

 

Dagen før besøk i institusjon

Vurder om du oppfyller kravene til å besøke institusjonen.

 • Besøkende kan ikke være i karantene eller isolasjon for Covid-19.
 • Besøkende kan ikke ha vært utenfor Norge de siste 10 dagene før besøket.
 • Besøkende kan heller ikke ha opphold seg i samme bolig som, eller vært i kontakt med andre som er påvist/mistenkt smittet av Covid-19.
 • Vi oppfordrer besøkende med feber, luftveisinfeksjon og magesymptomer om å utsette besøket til man er frisk.

Besøkende skal som hovedregel ikke komme på besøk dersom de ikke oppfyller kravene, men unntak kan i noen tilfeller vurderes.

Når du ankommer institusjonen

 • Ring avdelingen du skal besøke for å slippe inn. Ansatte ved sykehjemmet vil følge deg til vedkommende du skal besøke.
 • Du må utføre hånddesinfeksjon. Se plakat ved inngang om hvordan du utfører korrekt hånddesinfeksjon
 • Besøksprotokoll må føres for mulig smittesporing. Skriv dere inn i permen som ligger innenfor inngangsdøren. Arkene i permen blir makulert etter 14 dager.
 • Lysthuset er ikke åpent for besøk vinterstid.
 • Pasienter/beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende.
 • Besøkende bør holde minst 1 meters avstand til alle ved sykehjemmet, inkludert den man besøker.
 • Det er ikke tillatt for besøkende å oppsøke og oppholde seg i fellesareal som stue og kjøkken.
 • Besøkende anmodes om ikke å servere mat. Det vil ikke bli servert mat.
 • Besøkende anmodes om ikke å benytte badet
 • Vi anmoder om at besøkende varsler når de ønsker å forlate sykehjemmet slik at personalet kan følge vedkommende ut. På denne måten unngår sykehjemmet å desinfisere/rengjøre kontaktflater i gang og fellesareal.

 

Etter besøk i institusjonen

 • VIKTIG: Dersom du har vært på besøk i en institusjon og blir syk i etterkant av besøket, skal institusjonen varsles så raskt som mulig. Dette er viktig for at vi skal fange opp smitte tidlig.
  • Aure sykehjem: 91369297

Det er viktig å presisere at tross gode smitteverntiltak, må det forutsettes at alle besøk vil kunne øke risikoen for smitte. Gjenåpning skjer med forbehold om rask stenging av institusjoner dersom smittebildet endrer seg.

 

Besøk i omsorgsbolig

I Aure kommune har vi Aure omsorgsboliger, Gullstein omsorgsboliger, Leira omsorgsboliger, Solbakken Bokollektiv og Tustna helse- og omsorgssenter.

Omsorgsboligene er åpne for besøk. Besøks- og oppholdsrestriksjoner i kommunalt fellesareal i tilknytning til boenheter i omsorgsbolig kan gjennomføres ved behov. Aure kommune ønsker å begrense opphold for besøkende i slike arealer, slik at fellesarealet forbeholdes beboerne.

Antall besøkende må ikke være høyere enn at anbefalt avstand (minst 1 meter) og øvrige smittevernråd kan følges.

For å kunne tilrettelegge best mulig, ønsker vi at dere ringer for å avtale besøk i forkant av besøk i Solbakken bokollektiv og Tustna helse- og omsorgssenter.

Vurder din egen helsesituasjon, og vurder om du bør gjennomføre et besøk.

Våre anbefalinger er:

 • Besøkende kan ikke ha symptomer på Covid-19 eller annen infeksjon.
 • Besøkende kan ikke være i karantene eller isolasjon for Covid-19.
 • Besøkende kan ikke ha vært utenfor Norge de siste 10 dagene før besøket.
 • Besøkende kan heller ikke ha opphold seg i samme bolig som, eller vært i kontakt med andre som er påvist/mistenkt smittet av Covid-19.
 • Vi oppfordrer besøkende med feber, luftveisinfeksjon og magesymptomer om å utsette besøket til man er frisk.

 

Når du ankommer omsorgsboligen

 • Vi oppfordrer om at du utfører hånddesinfeksjon. Se plakat ved inngang om hvordan du utfører korrekt hånddesinfeksjon
 • Besøkende bør holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre pasienter/beboere enn den de besøker.
 • Besøkende må gå rett til beboers leilighet. Vi anmoder besøkende om ikke å oppsøke og oppholde seg i fellesareal som fellesstuer, felles-wc og lignende. Vi oppfordrer besøkende til å ikke bruke heis i boligene der dette er et alternativ.

 

Etter besøk i omsorgsboligen

 • VIKTIG: Dersom du har vært på besøk hos en beboer og blir syk i etterkant av besøket, ønsker hjemmetjenesten å varsles så raskt som mulig. Dette er viktig for at vi skal fange opp smitte tidlig.
  • Hjemmetjenesten Aure: 97 03 23 53
  • Hjemmetjenesten Tustna: 91 59 00 73

Det er viktig å presisere at tross gode smitteverntiltak, må det forutsettes at alle besøk vil kunne øke risikoen for smitte. Gjenåpning skjer med forbehold om rask stenging av institusjoner dersom smittebildet endrer seg