Besøk i institusjon eller omsorgsbolig

I Aure kommune vil besøk ved Aure sykehjem, Solbakken bokollektiv og Tustna helse- og omsorgssenter vil disse reglene være gjeldene:

 

Før besøk i institusjon

 • Du MÅ ringe og avtale besøk på forhånd, før du kan besøke sykehjemmet. Dersom du ikke har avtalt besøk på forhånd vil du ikke slippe inn.
 • Besøkstid i våre institusjoner er mellom kl 10.00 – 19.00 – i max 45 minutt.
 • Vi tar kun imot 1 besøkende familie om gangen
 • Antall besøkende må ikke være høyere enn at anbefalt avstand (minst 1 meter) og øvrige smittevernråd kan følges. Hos institusjonene i Aure ønsker vi derfor max 2 besøkende samtidig.
 • Pasienter/beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende.

 

Dagen før besøk i institusjon

Vurder om du oppfyller kravene til å besøke institusjonen

 • Besøkende kan ikke ha symptomer på Covid-19 eller annen infeksjon.
 • Besøkende kan ikke være i karantene eller isolasjon for Covid-19.
 • Besøkende kan ikke ha vært utenfor Norge de siste 14 dagene før besøket.
 • Besøkende kan ikke selv ha vært smittet av Covid-19.
 • Besøkende kan heller ikke ha opphold seg i samme bolig som, eller vært i kontakt med andre som er påvist/mistenkt smittet av Covid-19.
 • Vi oppfordrer besøkende med feber, luftveisinfeksjon og magesymptomer om å utsette besøket til man er frisk.

Besøkende skal som hovedregel ikke komme på besøk dersom de ikke oppfyller kravene, men unntak kan i noen tilfeller vurderes.