Hverdagsrehabilitering

Dette er et tilbud til deg som har opplevd et funksjonsfall, og ønsker å mestre daglige gjøremål.

Hverdagsrehabilitering er tidsavgrenset rehabilitering, hvor opptrening i dagliglivets gjøremål skjer i ditt hjem og nærmiljø. Dine mål vil stå sentralt, og hverdagsrehabilitering starter alltid med spørsmålet «hva er viktig for deg?»

 

Hva får du?

Hverdagsrehabilitering er et samarbeid mellom deg og et tverrfaglig team, bestående av fysioterapeut og ansatte i hjemmetjenesten. Teamet vil sammen med deg kartlegge utfordringer du har i hverdagen, og lage en plan ut fra dine målsetninger. Du får tett oppfølgning, med trening fra hjemmetjenesten tre dager i uken på 30 minutter. Underveis i perioden gjør teamet en evaluering av fremgang. Lengden på perioden beregnes ut ifra dine behov og utfordringer. Målet er at du skal oppnå best mulig funksjon, at du opplever mestring og selvstendighet i hverdagen, og kunne delta sosialt. Tilbudet er gratis.

 

 

Hvem er tilbudet for?

Tilbudet er for deg som har hatt et funksjonsfall, og ønsker å mestre spesifikke aktiviteter i dagliglivet. Du må være motivert for å gjøre en egeninnsats og trene intensivt over flere uker.

 

Hvordan søker du 

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om nødvendig helsehjelp i form av hverdagsrehabilitering eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

 

 

 

 

Rehabiliteringsplan

 

Les Aure kommunes rehabiliteringsplan her: