Koronavaksine

  • Eldre over 80 år kan få en 4. dose hvis de ønsker det
  • Alle i aldersgruppen 45 år og eldre og sykehjemsbeboere anbefales oppfriskningsdose. 
  • Personer 18 år og eldre som tilhører risikogruppene anbefales oppfriskningsdose.
  • Alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten anbefales oppfriskningsdose.
  • Ellers friske personer 18-44 år kan få oppfriskningsdose.

Time til vaksinering

All vaksinering foregår ved legekontorene, unntatt barn under 12 år som vaksineres på helsestasjonen.

Alle må selv bestille time til vaksinering ved Tustna legekontor, Aure legekontor eller på helsestasjonen (barn under 12 år)

 

 

Samtykkeskjema

Alle under 16 år må ha med et ferdigutfylt samtykkeskjema når de møter til vaksinering. 

Samtykkeskjema, vaksinering av barn og unge som ikke har fylt 16 år.

Dette skjemaet må signeres av begge foreldre dersom både mor og far har foreldreansvar.

OBS: Nederst i dette skjemaet er det ei lenke til egenerklæringsskjema. Denne lenka kan du se bort i fra.

 

Mer om kronavaksinen på fhi.no

Se film fra Statens legemiddelverk om hvordan koronavaksiner blir godkjent