Folkehelsekoordinator

Folkehelsekoordinator deltar i samfunnsplanlegging og arbeid med folkehelse på gruppe- og samfunnsnivå. En har teoretisk og praktisk kunnskap som er nyttig i en felles innsats for å utforme tjenestetilbud etter helsefremmende og forebyggende prinsipp. Gjennom systematisk innsats skal folkehelsekoordinatoren i kommunen være pådriver for å sette i verk den nye folkehelselova på ulike arenaer i kommunen.

Arbeidsoppgaver for ein folkehelsekoordinator:

  • Drive systematisk og langsiktig samfunnsplanlegging for å betre folkehelsa
  • Finne område i kommunen hvor det trengs målretta helsefremmende innsats
  • Koordinere førebyggende innsats i kommunen
  • Bidra til samarbeid mellom sektorer og tjenester
  • Styrke innsatsen for tidlig intervensjon
  • Holde et konstant fokus på behovet for forebygging og synliggjøre dette behovet
  • Ta ansvar for folkehelsearbeidet gjennom å ansvarliggjøre andre.

 

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure