Testing for barn og unge

Tabellen viser hvordan testing er tenkt gjennomført slik at karantene for barn og unge kan unngås ved positiv smittetilfelle.

Selvtest for barn og unge
Kontaktgruppe, etter smittesporingsteamets vurdering Hvem informerer kontakter?   Oppfølging
1. Husstands-  medlemmer og tilsvarende nære  (For eksempel bestevennen, kjæresten, eventuell de som sitter rett ved siden hvis avstand er kort)  Smittesporingsteam   Daglig selvtest eller PCR-test (teststasjon) annenhver dag i 7 dager.    Barn 0-12 år: Hvis testing av barnet er vanskelig, er det bedre å ta noen få tester enn ingen test. Det anbefales at man prøver å gjennomføre testing av barn som skal i barnehage eller på skole. 
2. Øvrige nærkontakter   (For eksempel klassen/ avdelingen)  Smittesporingsteam, i samarbeid med skolen/ barnehagen  Selvtest annen hver dag x 3, eller ta PCR-test (teststasjon)    
3. Andre mulige eksponerte  (For eksempel trinnet eller barnehagen)  Smittesporingsteam, i samarbeid med skolen/ barnehagen  Egenobservasjon og lav terskel for testing ved symptomer  

 

  • Ved positiv selvtest skal bekreftes med PCR-test (teststasjon).  Frem til PCR-svar foreligger skal barn/unge holdes hjemme
  • Ved utvikling av symptomer skal barn/unge holde seg hjemme, og ta PCR-test (teststasjon).
  • Selvtester utleveres fra Smittesporingsteamet og er gratis.
  • Hvis smittesituasjon krever det kan Smittesporingsteam forandre opplegget, for eksempel ved å PCR-teste en hel klasse-/barnehagetrinn