Status i Aure

Regjeringen innførte normal hverdag fra 25. september klokka 16.00. Fra det tidspunktet informerer ikke Aure kommune om nye smittetilfeller, så fremt ikke situasjonen berører andre i befolkningen enn den som er smittet og eventuelle nærkontakter.

Smittestatus 19. november: Totalt er det 43 personer som er smittet som har tilknytning til Aure.

Siste smittetilfelle: 12. november