Besøksregler på sykehjemmene

Regjeringen innførte normal hverdag fra lørdag 25. september kl. 16. Fra det tidspunktet har vi ingen spesielle restriksjoner for besøk på Aure sjukeheim, Tustna omsorgssenter og Solbakkan bokollektiv i Aure.

Velkommen til oss, men hold deg hjemme dersom du er syk!