Besøksregler i sykehjem og omsorgsboliger

Aure kommune følger nasjonal råd og regler for besøk i institusjoner og sykehjem

Retningslinjer for besøkende i Aure kommunes institusjoner og omsorgsboliger

 

Besøkende i institusjon og omsorgsbolig skal benytte munnbind ved besøk

  • Det vil bli lagt frem munnbind ved inngangspartiet til de ulike institusjonene og boligene

Dørene blir stengt ved institusjon og omsorgsbolig

  • Besøkende bes ta kontakt med avdeling for å avtale besøk.
  • Årsak til dette er bedre kontroll på smittevern ved besøk til avdelingene.

Besøkende i institusjon og omsorgsbolig skal ikke oppholde seg i fellesareal

  • Vi ber om at besøkende går direkte til rommet eller leiligheten til den de skal besøke
  • Vi ber om at man holder avstand til andre beboere og ansatte. Det vil bli restriksjoner på antall besøkende inne på hvert pasientrom.

 

Besøkende anbefales å registrere seg med kontaktopplysninger

  • Retningslinjene gjelder for besøk ved sykehjem eller boliger med heldøgnsbemanning
  • Besøksprotokoller vil ligge tilgjengelig ved inngangspartiet
  • Kontaktinformasjonen vil bli brukt ved en eventuell smittesporing og vil bli makulert etter 10 dager