Informasjon om koronaviruset i Aure kommune

Her finner du fortløpende informasjon om koronavirus og smittehåndtering i kommunen vår.

Koronatelefon: 90 14 72 56

Smittestatus pr. 16.10.20:
Antall gjennomførte tester: 787
Antall bekreftet smittet: 4
Antall friskmeldte av bekreftet smittet: 3

De første 3 ble bekreftet smittet og friskmeldt i starten av pandemien i vår.

Den 4.smittede er folkeregistrert i Aure, men bor i Trondheim, og har ikke oppholdt seg i Aure etter sykdomsutbrudd og positiv Covid-19-test.

 

Lege og helsetjenester

Informasjon til foreldre og besøkende ved Aure helsestasjon

Etter en tid med mindre aktivitet på helsestasjonen, ønsker vi nå å gjenoppta mye av vår tjeneste, men med ekstra smitteverntiltak. Det vil ikke bli invitert til grupper, bare individuelle konsultasjoner. Vi utfører fortsatt ikke hjemmebesøk til nyfødte, vi inviterer dere til oss på helsestasjonen.  

Helsestasjonen skal være en trygg plass å komme og vi har stort fokus på hygiene og kommer til å holde avstand der det er mulig. Vi må likevel komme nærme under vaksinering. Vi har planlagt driften slik at dere slipper å vente mange på venterommet. Vi har laget noen regler ved besøk på helsestasjonen.  

 • Våre dører er fortsatt låst. Kom til oppgitt tid. 
 • Vent utenfor lokalet eller i bilen. Vi ringer dere og låser opp når vi har klargjort lokalet.  
 • Dersom mulig, kun en voksen følger barnet.  
 • Ta med egen leke da alle våre er fjernet 
 • Har barn eller foreldre symptomer på forkjølelse, også kun lette symptomer skal du ikke komme på timen. Ta kontakt på telefon eller mail. 
 • Ingen søsken skal være med på helsestasjonen.  

Alle som skal møte vil få beskjed pr telefon, SMS eller digipost.  

Du må utføre håndvask når du kommer inn i vårt lokale. Vi har lagt til rette for både hånddesinfeksjon og håndvask med såpe.  

 

Ta gjerne kontakt med oss på telefon eller mail hvis du har spørsmål. 

Eva Olin Hagen: 94816353 

Kirsti Halsbog Lange: 48232443 

Heidi Vean: 90052423 

Gjenåpning av kommunens institusjoner og omsorgsboliger

I går kom den gledelige nyheten om at vi kan starte gjenåpningen av våre sykehjem og omsorgsboliger. Vi vet at mange beboere og pårørende er ivrige etter å se sine kjære. Samtidig har Aure kommune fått noen retningslinjer å forholde seg til, samt noen man har utarbeidet selv for å minimere risiko for smitte. Kommunen skal vurdere behov for besøk opp mot smitterisiko under de ulike fasene av Covid-19-epidemien.

Besøk i institusjon

I Aure kommune vil besøk ved Aure sykehjem, Solbakken bokollektiv og Tustna helse- og omsorgssenter vil disse reglene være gjeldene:

Før besøk i institusjon

 • Du MÅ ringe og avtale besøk på forhånd, før du kan besøke sykehjemmet. Dersom du ikke har avtalt besøk på forhånd vil du ikke slippe inn.
 • Besøkstid i våre institusjoner er mellom kl 10.00 – 19.00 – i max 45 minutt.
 • Vi tar kun imot 1 besøkende familie om gangen
 • Antall besøkende må ikke være høyere enn at anbefalt avstand (minst 1 meter) og øvrige smittevernråd kan følges. Hos institusjonene i Aure ønsker vi derfor max 2 besøkende samtidig.
 • Pasienter/beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende.

 

Dagen før besøk i institusjon

Vurder om du oppfyller kravene til å besøke institusjonen

 • Besøkende kan ikke ha symptomer på Covid-19 eller annen infeksjon.
 • Besøkende kan ikke være i karantene eller isolasjon for Covid-19.
 • Besøkende kan ikke ha vært utenfor Norge de siste 14 dagene før besøket.
 • Besøkende kan ikke selv ha vært smittet av Covid-19.
 • Besøkende kan heller ikke ha opphold seg i samme bolig som, eller vært i kontakt med andre som er påvist/mistenkt smittet av Covid-19.
 • Vi oppfordrer besøkende med feber, luftveisinfeksjon og magesymptomer om å utsette besøket til man er frisk.

Besøkende skal som hovedregel ikke komme på besøk dersom de ikke oppfyller kravene, men unntak kan i noen tilfeller vurderes.

 

Når du ankommer institusjonen

 • Du må utføre hånddesinfeksjon. Se plakat ved inngang om hvordan du utfører korrekt hånddesinfeksjon
 • Besøksprotokoll må føres for mulig smittesporing. Du må fylle inn
  • Tidspunkt og dato for besøk
  • Navn på alle besøkende
  • Telefonnummer for alle besøkende
 • Besøk kan skje utendørs eller inne på pasientrommet, dersom beboer har enkeltrom
 • Besøkende bør holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre pasienter/beboere enn den de besøker.
 • Besøkende må gå rett til pasientrom. Det er ikke tillatt for besøkende å oppsøke og oppholde seg i fellesareal som stue og kjøkken.
 • Besøkende bør hold en meter avstand til den de besøker, men dersom dette er vanskelig kan en ha berøring, men da må en unngå ansikt-til-ansikt kontakt
 • Besøkende anmodes om ikke å servere mat. Det vil ikke bli servert mat.
 • Besøkende anmodes om ikke å benytte badet
 • Besøket kan vare i opptil 45 minutter etter bestilt besøkstid. Besøkende har deretter ansvar for å forlate institusjonen i god tid før neste familie kommer på besøk.

 

Etter besøk i institusjonen

 • VIKTIG: Dersom du har vært på besøk i en institusjon og blir syk i etterkant av besøket, skal institusjonen varsles så raskt som mulig. Dette er viktig for at vi skal fange opp smitte tidlig.
  • Aure sykehjem: [telefonnummer]
  • Solbakken bokollektiv: [telefonnummer]
  • Tustna helse- og omsorgssenter: 71 52 26 60

Det er viktig å presisere at tross gode smitteverntiltak, må det forutsettes at alle besøk vil kunne øke risikoen for smitte. Gjenåpning skjer med forbehold om rask stenging av institusjoner dersom smittebildet endrer seg.

 

Besøk i omsorgsbolig

I Aure kommune har vi Aure omsorgsboliger, Gullstein omsorgsboliger og Leira omsorgsboliger

Omsorgsboligene åpnes for besøk. Besøks- og oppholdsrestriksjoner i kommunalt fellesareal i tilknytning til boenheter i omsorgsbolig kan gjennomføres ved behov. Aure kommune ønsker å begrense opphold for besøkende i slike arealer, slik at fellesarealet forbeholdes beboerne.

Antall besøkende må ikke være høyere enn at anbefalt avstand (minst 1 meter) og øvrige smittevernråd kan følges

Vurder din egen helsetilstand, og avgjør om du bør gjennomføre et besøk. Våre anbefalinger er:

 • Besøkende kan ikke ha symptomer på Covid-19 eller annen infeksjon.
 • Besøkende kan ikke være i karantene eller isolasjon for Covid-19.
 • Besøkende kan ikke ha vært utenfor Norge de siste 14 dagene før besøket.
 • Besøkende kan ikke selv ha vært smittet av Covid-19.
 • Besøkende kan heller ikke ha opphold seg i samme bolig som, eller vært i kontakt med andre som er påvist/mistenkt smittet av Covid-19.
 • Vi oppfordrer besøkende med feber, luftveisinfeksjon og magesymptomer om å utsette besøket til man er frisk.

Når du ankommer omsorgsboligen

 • Du må utføre hånddesinfeksjon. Se plakat ved inngang om hvordan du utfører korrekt hånddesinfeksjon
 • Besøkende bør holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre pasienter/beboere enn den de besøker.
 • Besøkende må gå rett til beboers leilighet. Det er ikke tillatt for besøkende å oppsøke og oppholde seg i fellesareal som fellesstuer, felles-wc og lignende. Vi oppfordrer besøkende til å ikke bruke heis i boligene der dette er et alternativ.

 

Etter besøk i institusjonen

 • VIKTIG: Dersom du har vært på besøk hos en beboer og blir syk i etterkant av besøket, ønsker hjemmetjenesten å varsles så raskt som mulig. Dette er viktig for at vi skal fange opp smitte tidlig.
  • Hjemmetjenesten Aure: 97 03 23 53
  • Hjemmetjenesten Tustna: 91 59 00 73

Det er viktig å presisere at tross gode smitteverntiltak, må det forutsettes at alle besøk vil kunne øke risikoen for smitte. Gjenåpning skjer med forbehold om rask stenging av institusjoner dersom smittebildet endrer seg.

 

Testing etter smitteutbrudd i Kristiansund ( sist oppdatert 01.10.2020)

På grunn av smittesituasjonen de siste dagene ber vi innbyggere som har vært på følgende steder: 

Rensvik Pizza og Grill, Sushi Bar, Bar & Sånn, Dråper by Jullum og Scandic hotell, går i karantene og umiddelbart bestiller Covid-19 test.

Dette gjelder de som har vært på disse stedene på de tidspunktene som er beskrevet under.

 

Rensvik Pizza og Grill

For Rensvik Pizza og Grill gjelder følgende for de som har vært der etter 18.09: 

 • Takeaway: Ingen tiltak. Kun karantene og testing dersom man viser symptomer. 
 • De som har spist i restauranten: Karantene 10 dager fra den dagen du har vært der, og du må bestille test på c19.no, aurelegekontor.no eller telefon 71647570 for testing


Samfunnskritisk personell: 

Disse kan returnere til arbeid etter en negativ prøve, men vil fortsatt ha karantene utenfor arbeidstid om ikke arbeidsgiver bestemmer noe annet.

 

Sushi Bar, Bar & Sånn, Dråper by Jullum og Scandic hotell

De som har vært på Dråper by Jullum lørdag 26.09 etter kl 21.00 skal i karantene i 10 dager og bestille test på samme måte som for de som har vært på Rensvik Pizza og Grill.

De som har spist på Sushi Bar Kristiansund i Storgata lørdag 26.09 kl 13.30-14.30 tar kontakt med Aure legekontor for å avklare karantene. 

De som har vært på Bar & Sånn lørdag 26.09 kl 17-18, tar kontakt med Aure legekontor for Individuell vurdering ved karantene.  

De som spiste frokostbuffet på Scandic hotell søndag 27.09 må være obs på symptomer og ta kontakt hvis symptomer. Disse skal ikke i karantene om man ikke har symptomer. 

Hvem blir testet og hvor skjer testinga? (Oppdatert 24.09.20)

Bestilling av Covid-19 test via c19.no

 

For de som ikke kan bruke c19.no må testing avtales med legekontor !

Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør få anledning til å teste seg.

 

Følgende kriteriene for tester gjelder:

 1. Alle med akutt (=ny oppstått) luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19
 2. Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller region med høy forekomst de siste 10 dagene
 3. Andre grupper kan testes etter vurdering av lege. Ved test av personer som ikke har symptomer og ikke er smitteeksponerte, må positiv test bekreftes av ny test.

 

Teststed

Flatmarka 22, (i garasje til Aure IL sin bygning), lokalisert bak idrettsbanen og ved siden av misjonshuset i Aure sentrum

 

Kontaktinfo legekontor

Aure legekontor:  telefon 71 64 75 70, via  aurelegekontor.no , eller SMS 2097 (oppgi navn, fødselsnummer., hva det gjelder)

Tustna legekontor: telefon 71 52 26 45, eller via Pasientsky

 

For mer utfyllende informasjon gå til FHI sine nettsider

 

Det er ønskelig at flest mulig med symptomer testes. OBS: All testing må avtales med lege/legekontor.

 

Informasjon om legekontorene i Aure (oppdatert 20.05)

Ved akutte livstruende tilstander: 113

Utenom kontortid, og tilstander som ikke kan vente til neste arbeidsdag, kontakt legevakt: 116 117

 

Aure legekontor

Aure legekontor har i stor grad normalisert driften sin. Men for å hindre spredning av koronavirus er rutinene endret. Inn på kontoret er det fokus smitteforebygging som distansering, håndhygiene mm. Dørene inn til legekontoret vil holdes låst.

Ta kontakt med legekontoret før du oppsøker legekontoret. Dette gjelder også oppgaver som blodprøvetaking, og andre oppgaver som helsepersonell utfører.

Aure legekontorets hjemmeside: aurelegekontor.no  hvor du kan bestille e-konsultasjon, resepter, og time inklusiv videokonsultasjon.

Du kan også kontakte oss via SMS 2097, oppgi navn, fødselsdato, og hva det gjelder, f.eks. timebestilling,videokonsultasjon osv.

Vi ber om at alle pasienter som har mulighet å kontakte oss via e-kanaler for å avlaste vår (overbelaste) telefon.

Aure legekontor kan kontaktes per telefon 71 64 75 70 som vanlig, men vi anbefaler å kontakte oss via aurelegekontor.no  

E-konsultasjoner og videokonsultasjoner vil bli belastet egenandel for konsultasjon, som en får mulighet til å betale på mobil via mobilbetaling eller vipps.

De som har time ved legekontoret venter utenfor kontoret eller i sin bil. Du vil bli hentet inn eller blir kontaktet på mobil når du kan komme inn.

Tustna legekontor

Tustna legekontor begrenser drift og adgang til legekontorene for å redusere spredning av koronavirus. Hvis du ikke mottar avlysning av time må du møte som avtalt. Kun de med timeavtale har adgang inn til legekontoret. Vi henstiller alle til å benytte e-konsultasjon på vår hjemmeside. Telefonen er betjent som vanlig.

Bestill e-konsultasjon her: Tustna legekontor, pasientsky eller kontakt Tustna legekontor pr. telefon: 71 52 26 45

 

Smitteoppsporing, nærkontakt, karantene og isolasjon (oppdatert 20.05)

Stressreduserende tiltak ved karantene og isolasjon - NKVTS

 

SARS-CoV-2: navnet på koronavirus

Covid-19: Navnet på sykdommen forårsaket av SARS-CoV-2

 

Aure kommune tester de som har symptomer som kan være forenlig med covid-19.

Ved positiv testresultat, altså bekreftet covid-19, skjer følgende:

 • Den som tester positiv må i isolasjon
 • Smitteoppsporing

Gjennom Smitteoppsporing forsøkes å hindre videre spredning av sykdommen ved å:

 • forsøke å finne smittekilden
 • definere hvem som er nærkontakt. Nærkontakter må i karantene.

OBS: Karantene og Isolasjon er lovpålagt med hjemmel i covid-19 forskriftet.

 

NÆRKONTAKT:

Med nærkontakter menes personer som har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19 fra 48 timer før symptomdebut og til personen er avisolert. Disse er etter covid-19 forskriftet pålagt å være i karantene. De som har nærmest kontakt, har størst risiko for å være smittet. Ved sannsynlig, men ikke bekreftet covid-19, anbefales det at husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter oppholder seg i karantene.

 

KARANTENE:

Personer som blir satt i hjemmekarantene, er i utgangspunktet friske, men har vært i en situasjon der smitte kan ha skjedd. Dette gjelder alle personer som har vært i utlandet, og personer som har fått beskjed av helsetjenesten om at de er definert som nærkontakt til et tilfelle av covid-19.

Formålet med karantene er unngå smitte til andre idet man eventuelt er i ferd med å utvikle sykdom. Følgende gjelder for personer som er i hjemmekarantene: 

 • Skal ikke gå på skole eller jobb.
 • Personer som bor sammen kan omgås normalt.
 • Skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
 • Skal ikke ta offentlig transport.
 • Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
 • Bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek, men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (det vil si minst 1 meter) til andre og unngå kø.
 • Kan gå tur ute, men hold minst 1 meter avstand til andre.
 • Vær årvåken på egne symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer, bør du isolere deg så snart som mulig, og kontakte lege for å bli testet

 

Som hovedregel skal hjemmekarantene vare i 10 dager. Tid i karantene kan ikke avkortes ved negativt prøvesvar.

 

ISOLASJON

De som har sannsynlig eller påvist covid-19, må isoleres, enten hjemme, i helseinstitusjon eller et annet sted. Hjemmeisolering gjelder for personer som har sannsynlig eller påvist covid-19, men som ikke trenger å ligge på sykehus.  Følgende gjelder for personer i hjemmeisolering:  

 • Skal ikke gå ut av hjemmet, men kan oppholde seg i egen hage eller på egen balkong.
 • Du må få hjelp av andre til å gjøre nødvendige ærend.
 • Hold minst 1 meter avstand til de du bor sammen med når det er mulig. 
 • Hvis mulig, ha eget rom og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle. 
 • Avtal med legen din hvordan du skal følge med på egen helsetilstand. 
 • Ring helsevesenet hvis du har behov for legehjelp fordi sykdommen din forverres (for eksempel ved pustevansker) eller av andre årsaker. Fortell at du har covid-19 når du ringer. Da kan de iverksette tiltak for å hindre at andre blir smittet. Du bør ikke benytte offentlig transport. 
 • Hjemmet bør rengjøres hyppig. Rengjør overflater, slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes. Brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 60 grader.
 • De du bor sammen med skal være i karantene, se avsnitt over. 
 • De du bor sammen med må være nøye med håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann. Husk særlig å vaske eller desinfisere hendene når du forlater rommet hvor den som er hjemmeisolert oppholder seg og etter kontakt med den som er hjemmeisolert eller utstyr vedkommende har brukt og før du skal ut av huset.
 • Det er lege som bestemme når isolasjon oppheves, men følgende hovedregler gjelder: En må være symptomfri i minst 3 dager, og det har gått minst 8 døgn regnet fra symptomdebut
Begrensninger i antall personer som kan møtes samtidig - Opphevet

Vedtaket etter svl §4-1 –om maks antall personer samlet, fattet 28.04.2020, oppheves 7. mai 2020

Fra 7.mai 2020 gjelder sentrale bestemmelser som regulerer maks antall deltakere i et arrangement, distansering o.l.

 

Hjelp andre eller be om hjelp

Vil du være frivillig?

Aure frivilligsentral:

I forbindelse med Covid-19 koronaviruset kan store deler av befolkningen komme i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene. Helsedirektoratet oppfordrer kommuner til å organisere frivilligheten og hvilke oppgaver de kan påta seg.

Personer i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene vil være helt avhengige av frivillige personer som kan bevege seg fritt. I tillegg vil det være nødvendig for personer i risikogrupper å få hjelp.

Vi oppfordrer alle innbyggere i Aure som kan bidra, om å gå til frivilligsentralens hjemmeside og registrere deg her: Aure Frivilligsentral

Har du helsefaglig erfaring/utdanning og ønsker å bidra i koronakrisen?

Aure kommune - Helsepersonell:

Har du helsefaglig utdanning eller erfaring? Har du ønske om å bistå vårt helsepersonell til å hjelpe andre innbyggere i forbindelse med koronapandemien?

Da kan du kan melde deg her. 

Hvis det oppstår en situasjon i kommunen der vårt faste helsepersonell faller ifra på grunn av sykdom eller karantene, eller det oppstår behov for flere hender til å hjelpe, vil vi kontakte deg.

Har du behov for handlehjelp, praktisk hjelp eller en ringevenn?

Ta kontakt med Aure frivilligsentral på telefon: 48 38 08 62 på hverdager mellom 12 og 19, eller besøk hjemmesiden deres og registrer deg der. 

Aure Frivilligsentral

 

 

Råd og informasjon om koronaviruset

Informasjon for barn og unge

 

Brudd på karantenebestemmelsene i Aure

Det er kjent for de fleste at alle som kommer fra et land eller et område som myndighetene har definert som rødt skal gå i karantene i 10 dager når de ankommer Norge. Samtidig har kommunen innført nokså strenge regler for besøk ved kommunens institusjoner. Til tross for dette oppsto det en situasjon i sommer, der en person fra «rødt» område i Sverige kom til Aure og besøkte beboer ved sykehjemmet. Både personen og beboeren ble satt i karantene, og det ble tatt to tester som begge heldigvis var negative. 

Kriseledelsen ser svært alvorlig på dette, da hendelsen kunne fått store konsekvenser. Anmeldelse av forholdet ble vurdert, men ikke gjennomført denne gangen.

Aure kommune skjerper nå rutinene på sykehjem og omsorgsboliger for mer bevissthet rundt hvor besøkende kommer fra. I tillegg vil det innføres strengere reaksjon på karantenebrudd. Ved eventuelle framtidige brudd på karantenebestemmelsene vil kommunen vurdere anmeldelse.

 

Næring, økonomi og NAV

Kontakte NAV

Publikumsmottaket ved NAV Aure redusert åpningstid som et forebyggende tiltak mot spredning av koronavirus

 

NAV holder åpent: 

Mandager og fredager kl. 10.00 – 14.00.

Ved behov, kan NAV Aure kontaktes på telefon:

Partallsuker: mandag, onsdag og fredag kl. 10.00 – 14.00 på tlf.  48 13 28 52

Oddetallsuker: mandag, onsdag og fredag kl. 10.00 – 14.00 på tlf. 41 29 13 43

Ved besøk på NAV Aure må man være frisk - Jmf. Retningslinjene fra FHI og at dersom man har ledsager, må denne vente utenfor.

NAV  Aure tar også imot muntlige søknader om sosialhjelp eller via e-post.

Dokumenter som skal leveres til NAV Aure, legges i konvolutt i hvit postkasse utenfor NAV Aure. 

Søk sosialhjelp digitalt

NAV Aure tilbyr fra 25.03.20 digital søknad om sosialhjelp.

Du kan søke om dette via ditt nav.no

Innføringsprosjektet Digisos har blitt kjørt som et felles samarbeidsprosjekt i Orkide kommunene. IKT Orkide som er IKT samarbeidet i disse kommunene har tatt seg av det tekniske

Digisos er et nasjonalt prosjekt hvor man har laget en felles løsning for søknad om sosialhjelp. Alle søker på samme måten. Etter pålogging via ID Porten (hvor Bank ID på mobil er vanligste måte) hentes data om søkeren fra folkeregistret, slik at mye av søknaden er forhåndsutfylt.

Søknaden kommer så rett inn i fagsystemet til riktig NAV kontor, slik at saksbehandlingen hurtig kommer i gang. Alle førstegangssøkere vil bli innkalt til kartleggingssamtale.

Papirsøknader kan fortsatt benyttes, men det er mange fordeler med elektronisk søknad, fordi du kan søke når du vil, du får lagt ved elektroniske vedlegg, mange opplysninger som trengs til dokumentasjon hentes automatisk (adresse, familieforhold, kontonummer m.m.)

Du kan følge din søknad via nav.no Ditt NAV.

Vi oppfordrer våre søkere til å benytte denne løsningen.

Hilsen NAV Aure
Logo NAV - Klikk for stort bilde 

 

 

Skole og barnehager i Aure kommune

Barnehagene i Aure åpnet tirsdag 21.april.
Åpningstid i de kommunale barnehagene er for tiden 7.30-15.30.
Straumsvik barnehage har åpningstid 8.00-15.30

Alle skoletrinn har åpnet.


Åpning av skoler i Aure

INFORMASJON TIL FORELDRE MED BARN PÅ 1.-4.TRINN I GRUNNSKOLEN I AURE KOMMUNE

Skolene åpner igjen mandag 27.april for 1.-4.trinn.

I perioden framover er vi ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at alle gjør en innsats og følger de nye rådene om smittevern. På skolen vil vi være spesielt opptatt av å

 • Vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask
 • Ha et godt renhold
 • Være mye ute med elevene, også i vanlige skoletimer og på SFO
 • Ha undervisning og samlinger i mindre grupper
 • Holde god avstand til hverandre

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra.

Det er viktig at barna ikke møter på skolen eller SFO dersom de har symptomer på sykdom, dette gjelder også milde symptomer. Det er ekstra viktig at barna holder seg hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie. Hvis noen andre hjemme har luftveissymptomer, skal dere ikke følge barna til skolen. Hvis barna blir dårlig på skolen, tar vi kontakt med foreldrene og barna må hentes så fort som mulig.

Håndvask er like viktig hjemme som på skolen. Vask hendene før dere kommer på skolen, og med en gang dere kommer hjem.

Skoleskyssen går som vanlig, men også der er det regler for avstand mellom passasjerene. Det skal være et sete mellomrom mellom hver passasjer. Dersom vi skal få til dette, må vi begrense bruken av skoleskyss. De som har mulighet til det, bør hente og bringe barna selv. Vi ønsker at dere svarer på skjemaet nedenfor om dere trenger skoleskyss eller ikke

Barnehageåpning

Barnehagene i Aure åpnet tirsdag 21.april.

Den første uka var det være redusert åpningstid fra kl. 09.00-15.00. Åpningstidene ble utvidet fra uke 18 (27. april).

 

Ansatte i Aure kommune

Om egenmelding og permisjon

Fravær fra jobb når du er i karantene

Noen har mulighet til å jobbe hjemmefra når de på grunn av utenlandsopphold eller andre grunner må holde seg hjemme for å unngå spredning av eventuell smitte. Ikke alle kan det. 

Aure kommune utvider muligheten til å bruke egenmelding i forbindelse med pålagt karantenekrav til å gjelde hele karenteneperioden på 14 dager. Ikke kontakt fastlege eller legevakt for å få sykmelding. Det er svært viktig at legene i denne situasjonen får brukt kompetansen og arbeidskraften sin på å behandle pasienter, ikke skrive sykmeldinger.

 

Permisjon for pass av barn

Arbeids- og sosialdepartementet har i dag vedtatt en forskrift som gir foreldre rett til dobbelt antall omsorgspengedager ut 2020. Omsorgspenger kan benyttes når barn er syke og trenger tilsyn, men også nå som skoler og barnehager er stengt. 

Doblingen gjelder alle arbeidstakere uavhengig av hvor mange dager de har hatt per år fra før. Dager som allerede er brukt går til fradrag.

 • Når man har ett eller to barn som er 12 år eller yngre, får man 20 omsorgsdager hver i 2020. 
 • Når man har tre barn eller flere som er 12 år eller yngre, får man 30 omsorgsdager hver i 2020. 
 • Enslige forsørgere og foreldre til kronisk syke har et utvidet antall dager med omsorgspenger
 • Frilansere og selvstendig næringsdrivende har rett på tilsvarende antall dager som ansatte, fratrukket en venteperiode på 3 dager.

De første 3 dagene finansieres av arbeidsgiver, resten forskutteres av arbeidsgiver som kan søke refusjon fra NAV. Vi antar at man her vil tilrettelegge for at det søkes refusjon også basert på egenmelding, slik at det ikke kreves legeerklæring fra dag 4 for at det skal gis refusjon.

Ny mulighet til overføring 

For å legge til rette for at foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner, skal kunne fortsette sitt viktige arbeid, blir det mulig å overføre dager med omsorgspenger mellom to foreldre. Av praktiske årsaker er adgangen generell, men det oppfordres til å bruke denne muligheten for å sikre viktige samfunnsfunksjoner.

Brudd på karantenebestemmelsene i Aure

Det er kjent for de fleste at alle som kommer fra et land eller et område som myndighetene har definert som rødt skal gå i karantene i 10 dager når de ankommer Norge. Samtidig har kommunen innført nokså strenge regler for besøk ved kommunens institusjoner. Til tross for dette oppsto det en situasjon i sommer, der en person fra «rødt» område i Sverige kom til Aure og besøkte beboer ved sykehjemmet. Både personen og beboeren ble satt i karantene, og det ble tatt to tester som begge heldigvis var negative. 

Kriseledelsen ser svært alvorlig på dette, da hendelsen kunne fått store konsekvenser. Anmeldelse av forholdet ble vurdert, men ikke gjennomført denne gangen.

Aure kommune skjerper nå rutinene på sykehjem og omsorgsboliger for mer bevissthet rundt hvor besøkende kommer fra. I tillegg vil det innføres strengere reaksjon på karantenebrudd. Ved eventuelle framtidige brudd på karantenebestemmelsene vil kommunen vurdere anmeldelse.