Vaktmester

Ambulerende vaktmester som gir et tilbud til de hjemmeboende eldre og funksjonshemmede som har behov for praktisk hjelp til sine hjelpemidler og trygghetsalarmer.

 

Hva utføres?

Vaktmester  har ansvar for montering og vedlikehold av trygghetsalarmer.

Vaktmester har med distribusjon, montering og vedlikehold av tekniske hjelpemidler til hjemmeboende.

For vedlikehold av kommunale boliger skal FDV eiendom   kontaktes.

 

Hvem kan få hjelp?

Om du bruker hjelpemiddel eller har trygghetsalarm som er lånt av hjelpemiddelsentralen eller Aure kommune.

 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

 

Besøksadresse

Aure helsesenter (sokkel), Skoganvegen 54, 6690 Aure

Kontaktinformasjon

Magnar Aastrøm
Vaktmester
E-post
Telefon 71 64 75 48
Mobil 958 05 197

Ansvarlig for kommunalt hjelpemiddellager

Lene Sletta
Enhetsleder Omsorg
E-post
Telefon 71 64 75 04
Mobil 907 98 984

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure